Mogelijkheden om bij de les te blijven

Professionals die geleerd hebben met opstellingen te werken hebben vaak behoefte aan vervolgtraining om kennis en ervaring levendig te houden; om bij de les te blijven.

Wat zijn we eigenlijk aan het doen?

 • Als je systemisch, persoonlijk of professioneel werk doet, wat is dan je intentie daarbij?
 • Welk mensbeeld zit daaronder?
 • Wanneer is iets helend, overbodig of her-traumatiserend?
 • Wát is het dat heling behoeft en waarvan of waartoe moeten we eigenlijk helen?
 • Is er iets stuk dan? Zijn we verbeter-projecten?
 • Hoe is het systemische en psychologische te verenigen met het spirituele perspectief?

 

Bovenstaande zijn vragen waarover we ons járen kunnen buigen. Laten we er samen aan gaan staan. Hieronder vind je 3 manieren om dat te doen.


1. De Verdieping
is een doorgaand traject dat al meer dan 12 jaar gegeven wordt op 5 zaterdagen, verspreid over het jaar.

Deelnemers zijn professionals die persoonlijke ontwikkeling en inspiratie verlangen, die gebed is in een veilige groep van toegewijde ‘zoekers naar waarheid’.

Wat je kunt verwachten:

 • Je zult verdergaande vakkennis opdoen, je afstemming verfijnen, je wijsheid beproeven.
 • Naast opstellingen zullen aanpalende methodieken en nieuwe werkvormen worden aangeboden.
 • Het leren is ervaringsgericht: daardoor werkt deze groep ook als bedding voor persoonlijke verdieping.
 • Er is gelegenheid om supervisie-vragen voor te leggen.
 • Je kunt je aansluiten bij intervisie- en oefengroepjes.

 

Doordat je als deelnemer scherpe vragen stelt, diepgaand wilt onderzoeken, andere dingen opmerkt dan ik, eigen professionele invalshoeken hebt, je ervaring en vragen deelt, draag je bij aan de collectieve intelligentie, rijkdom en reikwijdte van deze dagen.

2. Op herhaling
Je doet nogmaals mee aan de Leergang Systemisch Werk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat men van onderricht maar ongeveer 15% opslaat. Bovendien is de leergang verder uitgebouwd en verfijnd.

Als senior-student (recidivist) betaal je de helft van de trainingskosten.

3. Stage lopen bij workshops familie-opstellingen
Doelgroep: afgestudeerden van de leergang of andere beroepstrainingen.

Voor iedere opsteller is het zinvol om ook student te blijven: ‘vlieguren’ te maken en professioneel mee te kijken met ervaren collega’s, om zelf ook weer als representant in dat bijzondere veld te zijn, je ervaringen te verdiepen en afstemming te verfijnen.
Je meld je aan voor (een van) de workshopdagen en betaalt de prijs voor representant. Op het einde van de dag nemen we tijd om het gedane werk op meta-niveau na te bespreken en vragen te beantwoorden.

zie voor data, tarieven en locatie…

Deelnemers aan de Leergang en/of de Verdieping mogen als stagiair gratis meedoen aan de workshops.