Mogelijkheden voor bijscholing

Op het eerste gezicht gaat het bij opstellingen om de constellaties zelf.
Het zijn krachtig gebundelde ervaringsgebieden, die iets kenbaar maken dat voorheen een vermoeden was: voelbaar maar ongrijpbaar.
De opstellingen zijn een manier van bewust-worden; een herinneren van wat je Ziel al voelend weet.

Bij herhaalde blootstelling aan deze methodiek verfijn je je gevoeligheid voor dat onderliggende wetende veld. Dan gaat het niet langer primair om de opstellingen.
Die werkwijze vormt een middel.
Het geeft toegang tot een inpirerende bron waaruit je kunt putten om het leven in zijn fascinerende gelaagdheid en omvattende dynamiek te ervaren.

Hieronder lees je 4 mogelijkheden om je bloot te stellen aan het wetende veld; kansen om je Fingerspitzengefühl te verfijnen, methodiek te vergaren en te verhelderen, zodat je vandaaruit je leven en werken kunt voeden.

1. De Verdieping
Als mogelijkheid om toenemend af te stemmen op innerlijke wijsheid, bied ik De Verdieping aan: een doorgaande groep die al meer dan 10 jaar samenkomt op 5 zaterdagen, verspreid over het jaar.

Deze volgeboekte trainingsgroep bestaat uit mensen die persoonlijke ontwikkeling en inspiratie verlangen gebed in een veilige groep van toegewijde ‘zoekers naar waarheid’; mensen die hun reikwijdte van begrip willen verruimen.

Professionals die al geleerd hebben met opstellingen te werken hebben vaak behoefte aan een vervolgtraining, kennis en ervaring levendig te houden, kortom om bij de les te blijven.
Voor die doelgroep is De Verbinding gestart.

2. De Verbinding
Deze 5-daagse vervolgtraining bouwt soepel voort op de methodieken en inzichten die tijdens de leergang aangeboden werden. Ook als je elders bent opgeleid om systemisch te werken kan deze training als bijscholing dienen.

Wat je kunt verwachten:

 • Je zult verdergaande vakkennis opdoen, je afstemming verfijnen, je wijsheid beproeven.
 • Naast opstellingen zullen aanpalende methodieken en nieuwe werkvormen worden aangeboden.
 • Er is ruimte om in te gaan op verzoeken van deelnemers.
 • Het leren is ervaringsgericht: daardoor werkt deze groep ook als bedding voor persoonlijke verdieping.
 • Er is gelegenheid om supervisie-vragen voor te leggen.
 • Je kunt je aansluiten bij intervisie- en oefengroepjes.

Doordat je als deelnemer scherpe vragen stelt, diepgaand wilt onderzoeken, andere dingen opmerkt dan ik, eigen professionele invalshoeken hebt, je ervaring en vragen deelt, draag je bij aan de collectieve intelligentie, rijkdom en reikwijdte van deze dagen.

Wat zijn we eigenlijk aan het doen?

 • Als je systemisch, persoonlijk of professioneel werk doet, wat is dan je intentie daarbij?
 • Welk mensbeeld zit daaronder?
 • Wanneer is iets helend, overbodig of her-traumatiserend?
 • Wát is het dat heling behoeft en waarvan of waartoe moeten we eigenlijk helen?
 • Is er iets stuk dan, zijn we verbeter-projecten?
 • Hoe is het systemische en psychologische te verenigen met het spirituele perspectief?

Vragen waarover we ons járen kunnen buigen. Laten we er samen aan gaan staan.

3. Op herhaling
Je doet nogmaals mee aan de Leergang Systemisch Werk.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat men van onderricht maar ongeveer 15% opslaat.
Bovendien is de leergang verder uitgebouwd en verfijnd.
Als senior-student (recidivist) betaal je de helft van de trainingskosten.

4. Vlieguren maken
Regelmatig krijg ik van afgestudeerden van mijn leergang, of van beroepstrainingen van collega’s, het verzoek om mee te mogen doen aan een workshop familie-opstellingen:

 • bij wijze van stageplek,
 • om ‘vlieguren’ te maken,
 • gevoeligheid te verfijnen,
 • om in dat bijzondere veld te zijn,
 • om professioneel mee te kijken,
 • je kennis en inzicht te vergroten en te verfijnen

Mogelijkheden om als professioneel-belangstellende mee te doen:

 • Je neemt deel aan (een van) de workshopdagen.
 • Je bent toeschouwer en je kunt beschikbaar zijn als representant, maar je brengt geen eigen vraag in.

Op het einde van elke workshopdag nemen we tijd om het gedane werk op meta-niveau te bespreken en vragen te beantwoorden.

zie voor data, tarieven en locatie…