Mogelijkheden om bij de les te blijven

Het verwezenlijken van ons potentieel wordt sterk beïnvloed door de groepen waar we lid van zijn.

Te ontdekken wie je ten diepste bent en kunt zijn vraagt een vastberaden nieuwsgierigheid om de waarheid te doorgronden. Je zult er veel aan hebben om op te trekken met een groep van reisgenoten.
Ik heb daar uitgebreid ervaring mee: al meer dan 27 jaar wordt mijn persoonlijke proces ingebed in een doorgaande groep in de Ridhwan school. Daarnaast ben ik lid van langlopende professionele scholingsgroepen, collegiale trainings- en intervisie-settings en meditatie- sangha’s.

Soms lijkt het me dat ik bijzonder hardleers ben.

Dit mens-worden vergt blijkbaar traag-gestage arbeid: het is levenswerk. Je moet geduld en mededogen oefenen, juíst voor wantrouwige, woedende, koppige delen die, verstoken van veiligheid en liefde, gewend zijn aan wantrouwen, afweer, wanhoop. Hierbij is het van grote waarde om te leren in wisselwerking met anderen.
Zo’n bondgenootschap is kostbaar: het kan voelen als gekozen familie: je herkent elkaar: je spreekt eenzelfde taal.

Professionals die geleerd hebben met opstellingen te werken hebben vaak behoefte aan vervolgtraining om kennis en ervaring levendig te houden; om bij de les te blijven.

Wat zijn we eigenlijk aan het doen?

 • Als je systemisch, persoonlijk of professioneel werk doet, wat is dan je intentie daarbij?
 • Welk mensbeeld zit daaronder?
 • Wanneer is iets helend, overbodig of her-traumatiserend?
 • Wát is het dat heling behoeft en waarvan of waartoe moeten we eigenlijk helen?
 • Is er iets stuk dan? Zijn we verbeter-projecten?
 • Hoe is het systemische en psychologische te verenigen met het spirituele perspectief?


Bovenstaande zijn vragen waarover we ons járen kunnen buigen. Laten we er samen aan gaan staan. Hieronder vind je de mogelijkheden.


1. De Verdieping
is een doorgaand traject dat in 2011 is gestart, op 5 (zater)dagen verspreid over het jaar. Deze groep is op dit moment vol. (De meeste deelnemers doen al vanaf het begin mee.)

2. De Verbinding
Om aan verzoeken m.b.t. een vervolgtraining of deelname aan de Verdieping te voldoen start deze extra groep in mei 2023.

Wat je kunt verwachten:

 • Deelnemers zijn professionals die persoonlijke ontwikkeling en inspiratie verlangen, die gebed is in een veilige groep van toegewijde ‘zoekers naar waarheid’.
 • Je zult verdergaande vakkennis opdoen, je afstemming verfijnen, je wijsheid beproeven.
 • Naast opstellingen zullen aanpalende methodieken en nieuwe werkvormen worden aangeboden.
 • Het leren is ervaringsgericht: daardoor werkt deze groep ook als bedding voor persoonlijke verdieping.
 • Er is gelegenheid om supervisie-vragen voor te leggen.
 • Je kunt je aansluiten bij intervisie- en oefengroepjes.

 

Doordat je als deelnemer scherpe vragen stelt, diepgaand wilt onderzoeken, andere dingen opmerkt dan ik, eigen professionele invalshoeken hebt, je ervaring en vragen deelt, draag je bij aan de collectieve intelligentie, rijkdom en reikwijdte van deze dagen.

3. Op herhaling
Je doet nogmaals mee aan de Leergang Systemisch Werk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat men van onderricht maar ongeveer 15% opslaat. Bovendien is de leergang verder uitgebouwd en verfijnd.

Als senior-student (recidivist) betaal je de helft van de trainingskosten.

4. Stage lopen bij workshops familie-opstellingen
Deelnemers aan de Leergang, de Verbinding en/of de Verdieping mogen als stagiair gratis meedoen aan de workshops.

Voor afgestudeerden van de leergang of andere beroepstrainingen geldt dat het voor iedere opsteller zinvol is om ook student te blijven: ‘vlieguren’ te maken en professioneel mee te kijken met ervaren collega’s, om zelf ook weer als representant in dat bijzondere veld te zijn, je ervaringen te verdiepen en afstemming te verfijnen.

Je meldt je aan voor (een van) de workshopdagen en betaalt de prijs voor representant. Op het einde van de dag nemen we tijd om het gedane werk op meta-niveau na te bespreken en vragen te beantwoorden.

zie voor data, tarieven en locatie…