Leergang Systemisch Werk voor professionals

Het probleem
Je werkt met mensen en je wilt met hen iets bereiken: samenwerking, verbetering van functioneren, genezing, scholing. Maar hoe goed je ook bent gekwalificeerd en hoezeer de ander ook wil meewerken: toch zet de gewenste verandering of verbetering vaak niet in.

Waardoor komt dat?
Er lijkt een onderliggende dynamiek te spelen waar je de vinger niet achter krijgt. Vaak is dat inderdaad het geval.

Er kan sprake zijn van een ‘verstrikking’ met een eerder bestaand familie- of organisatiesysteem: een onbewuste loyaliteit die nu disfunctioneel is.

Er is een manier om zicht te krijgen op dergelijke onderstromen: door het systeem in kwestie op te stellen.
Dit gebeurt doorgaans in een groep, waarbij representanten sleutelposities van het systeem in kwestie innemen. Het blijkt dat deze representanten al snel voeling krijgen met het onderliggende veld van het systeem en kunnen uitdrukken wat er in hun positie speelt.

Het is mogelijk om dit systemische onderzoek in de beslotenheid van de eigen werkkamer te faciliteren. Je werkt dan 1-op-1 met de cliënt of vraag- steller, om inzicht en helderheid in het onderliggende systeem te krijgen.
In de ‘leergang systemisch werken’ leer je de methodiek kennen.
In de training zijn je persoonlijke vragen en vragen over je eigen coachees leidend, zodat het systemische werk van binnenuit kan worden geleerd en doorvoeld.

Visie en methode worden transparant doordat er aan de hand van persoonlijke en supervisievragen opstellingen gemaakt worden. Die opstellingen analyseren we:

  • wat wordt er zichtbaar?
  • welke thema’s zijn er?
  • wat kun je hieruit aflezen?
  • wat is behulpzaam voor de vraagsteller en het systeem als geheel?
  • welke interventies zijn er mogelijk?Begripkader
Hier vind je een artikel over het begripkader: Bewustzijn en het slimme onbewuste.

Opbouw van de trainingsdagen

  • introductie over het thema van die dag.
  • oefeningen in zelfonderzoek om na te gaan hoe jij je tot dat onderwerp verhoudt.
  • een demonstratie met een systemische werkvorm.
  • een theoretische en praktische toelichting over deze systemische methode en de toepasbaarheid in je eigen werk.
  • oefeningen in groepjes.

Inhoud van de leergang
Persoonlijke- en supervisievragen van de deelnemers dienen als werkmateriaal. Aan de hand daarvan wordt de theorie toegelicht en de opstellingen- methode transparant gemaakt.
De (familie-)opstellingen zullen veelal worden gedaan met representanten.
Regelmatig zal een vraag worden begeleid om te demonstreren hoe je 1-op-1 systemisch kunt werken.
Er zijn 2-tallen of groepjes waarbij je eigen thema’s toelicht en tegelijkertijd een werkvorm oefent.
Zo doe je ook je eigen ‘archeologische’ onderzoek. Het persoonlijke ervaren is de beste manier om inzicht te ontwikkelen in systemische invloeden.
Dit vraagt van jou als deelnemer dat je bereid bent om je persoonlijke- en beroeps gerelateerde vragen voor het voetlicht te brengen.


Huiswerk
Houd er rekening mee dat er, tussen de trainingsdagen in, steeds een dagdeel wordt afgesproken om in groepjes te oefenen. Reserveer ook wat tijd voor literatuurstudie.

Betaling
Na aanmelding ontvang je details over betaling.
klik hier voor data, tarieven en locatie…..

Ter voorbereiding
Als je weinig ervaring hebt met familie-opstellingen, raad ik je sterk aan een middag- en/of 1 daagse workshop te volgen. Daardoor ben je beter voorbereid op de leergang.

Bovendien geeft het je de gelegenheid om kennis te maken met mij als trainer en met mijn werkwijze.
Daarnaast is er natuurlijk tijd om vragen te stellen, zodat je informatie en gevoelservaring hebt op basis waarvan je kunt beslissen of je wilt deelnemen aan dit diepgaande, leerzame en inspirerende traject.

Toelating
Na een telefonisch intake-gesprek met mij (Elly): 035-6921510.
Een professionele achtergrond en enige ervaring met systemisch werk is voorwaarde.

Aanmelding
Schrijf je in via het contactformulier aangevuld met je professionele gegevens en een korte motivatie.

Ná de leergang krijg je desgewenst toegang tot de inspiratiegroep
De Verdieping: een doorgaande groep, die al ongeveer een decennium vijf keer per jaar een dag samenkomt onder mijn begeleiding.