Zelfonderzoek als archeologische expeditie

door Elly te Brake

 

Een deel van het proces van zelfonderzoek lijkt sterk op een archeologische expeditie.

Je ontdekt verschillende ontstaanslagen en graaft ze af. Daarmee daal je af in de innerlijke diepte met met vragen als:

“Wie ben ik?” en vervolgens: “Waar kom ik vandaan?”

Elk stadium van ontwikkeling – al beginnend voor de geboorte – levert bouwstenen voor de ontplooiing van het zelf. Die bouwstenen kunnen stevig zijn opgestapeld, maar ook wankel.

Het onderzoeken en – zo mogelijk – herstellen dan wel stutten van dit bouwwerk dat ik heet, is het gebied van de persoonlijke ontwikkeling.

Niet alleen de bouwstenen bepalen of het bouwwerk van het zelf integer is. We onderzoeken hoe solide de grond is waarop gebouwd werd.

We breiden ons onderzoeksterrein uit voorbij de persoonlijke biografie naar de oudere ontstaanslagen: het familiesysteem en het geheugen van de familieziel.

Bert Hellinger heeft met familie-opstellingen een elegante methode ontwikkeld om toegang te verkrijgen tot het wetende veld van de familieziel.

We ontdekken wat er nodig is voor herstel van de disbalans in de familieziel. Zodat het huidige leven alsnog een stevige basis kan vinden om zich op een integrale manier verder te ontvouwen.

Als aan die grondvoorwaarde is voldaan, kan men vragen: “Wat is mijn bestemming?”

Hiermee geven we het proces van zelfontplooiing naar transpersoonlijke en meer spirituele stadia een gezonde basis.