Aanbevolen literatuur

(klik op het plaatje om naar de desbetreffende uitgever te gaan)

Over familie-opstellingen, systeemopstellingen en (transpersoonlijke) ontwikkeling:

De verborgen dynamiek van familiebanden
De verborgen dynamiek van familiebanden (goed boek om mee te beginnen)

Auteur: Bert Hellinger, Gunthard Weber, Beaumont, Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep B.V.
ISBN: 9069634759, Paperback, 319 blz.


Het eerste boek van Hellinger op de Nederlandse markt, De verborgen dynamiek van familiebanden, beleeft inmiddels zijn derde druk binnen één jaar. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek ervan in kaart te brengen. Door een fysiek-ruimtelijke opstelling van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen.
Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in de ruimte van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen. Zo kan een kind – vaak onbewust – verstrikt raken met een ander lid uit de familie en diens emoties overnemen. Als er bijvoorbeeld in het verleden binnen een familie ooit sprake was van zelfdoding, kan zich dat openbaren doordat een familielid zich met het lot van die bewuste persoon verbindt en verstrikt raakt in de emotionele complicaties daarvan. Via de therapeutische familieopstellingen van Hellinger kunnen deze spanningsvelden zichtbaar worden gemaakt en de start betekenen van een proces van integratie en heling. De verborgen dynamiek van familiebanden introduceert het werk van Bert Hellinger voor de eerste maal in Nederland, nadat zijn werkwijze in Duitsland en Engeland voor zeer positieve reacties had gezorgd. De co-auteurs Weber en Beaumont geven gedetailleerd aan hoe deze methode toegepast en verfijnd kan worden, met als doel het individu los te maken uit zijn emotionele verstrikkingen.
De introductie van dit werkboek van de pionier Hellinger, die door sommigen al de nieuwe Erickson wordt genoemd, zal gepaard gaan met workshops van de auteur en co-auteurs. Bert Hellinger werkte als priester o.a. in Afrika, leidde interraciale, oecumenische trainingen en studeerde daarna psychoanalyse, Gestalttherapie, TA en familietherapie. In zijn werk als familietherapeut ontwikkelde hij zijn eigen therapeutische benadering is hij momenteel de bekendste initiator in het ontwikkelen van een vernieuwende familietherapie.
Beelden van de ziel
Beelden van de ziel (met name hoofdstukken 8 en 11)


Auteur: Daan van Kampenhout, Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep B.V.
ISBN: 9789069635149, Paperback, 188 blz.


Daan van Kampenhout correspondeerde geruime tijd met Bert Hellinger (auteur van onder meer De verborgen dynamiek van familiebanden) over de relatie tussen sjamanistische genezingsrituelen en systemische therapie, en deze briefwisseling leidde uiteindelijk tot het schrijven van “Beelden van de ziel” waarin het werk van Hellinger vanuit de optiek van het sjamanisme wordt behandeld. De theorie van systemisch werk wordt steeds verduidelijkt met praktische voorbeelden:

– persoonlijke ervaringen van de auteur met rituelen in indianenreservaten in Noord-Amerika;
– anekdotes uit zijn studies bij traditionele medicijnmensen en sjamanen;
– ervaringen met cliënten en groepen, als begeleider van sjamanistische trainingen en seminars in familieopstellingen.

‘Beelden van de ziel’ schetst een duidelijk beeld van het werkingsveld dat aan sjamanisme en systemisch werk ten grondslag ligt. ‘De hoofdstukken die je mij hebt toegezonden beschouw ik als een belangrijke bijdrage tot het begrijpen van de werking van de ziel in familieopstellingen. Je hebt antwoorden gevonden op vragen die mij al lang bezighouden. Sommige ervaringen zijn nu tenminste eindelijk te begrijpen. Dit wordt een bijzonder boek!’ schreef Bert Hellinger aan de auteur.
De verborgen boodschap van psychische stoornissen
De verborgen boodschap van psychische stoornissen – De waarheid heelt de waan (vert. van Verwirrte Seelen)

Auteur: Franz Ruppert, Uitgever: Akasha
ISBN: 9077247734, Paperback, 464 blz.


Waarom voelt iemand zich zonder reden achtervolgd? Waarom verzinkt iemand zonder aanwijsbare aanleiding van buitenaf in de diepste depressies? De veelvoudige verschijningsvormen van psychosen en vormen van schizofrenie stellen de psychiatrie en psychotherapie tot op de dag van vandaag voor onopgeloste raadsels. Pogingen om verklaringen te vinden, zoals genetisch bepaald, een bijzonder kwetsbare persoonlijkheid, of afwijkend gedrag, zijn niet echt bevredigend. Franz Ruppert gaat ervan uit dat psychosen en schizofrene ziektebeelden het gevolg zijn van een verwarring op zielsniveau in het familiaire bindingssysteem. Een verwarring in een familie ontstaat door gebeurtenissen die het familiaire geweten in een uitzichtloze positie (gewetensnood) brengen, bijvoorbeeld onopgehelderde sterfgevallen en moorden binnen een familiesysteem, afgedekte incestgevallen en het verzwijgen van de ware afkomst van een kind. Om het familiesysteem voor verval te behoeden, worden dergelijke gebeurtenissen ontkend. Er ontstaan familiegeheimen die generaties lang verwarringen op zielsniveau veroorzaken en via een familielid dat de symptomen overneemt naar buiten komen.Een op deze vooronderstelling gebaseerde manier van werken met familieopstellingen opent nieuwe perspectieven om de oorsprong van het psychotisch gedrag te vinden. Het biedt de mogelijkheid van een op de oorzaak georiënteerde en daarom ook op lange termijn werkzame psychotherapie onder het motto: waarheid heelt de waan. De positieve ervaringen die Franz Ruppert met familieopstellingen heeft opgedaan, om fenomenen als psychose en schizofrenie te begrijpen, worden uitvoerig in dit boek beschreven.
zelfs-als-het-me-mijn-leven-kost
Zelfs als het me mijn leven kost
(vert. van Auch wenn es mich das Leben kostet)

Auteur: Stephan Hausner, Uitgever: Het Noorderlicht
ISBN: 9789077290118, Paperback, 251 blz.


Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen. Sephan Hausner laat met talrijke voorbeelden zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in families.
Veelal is de patiënt zich van deze verbanden niet bewust. Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna de patiënt in vele gevallen verlichting vindt in het omgaan met de ziekte of er verbeteringen optreden en zelfs symptomen en ziekte geheel verdwijnen.
Dit boek leest makkelijk, zoekt niet naar verklaringen maar prikkelt, in de vele voorbeelden, de lezer tot een nieuw perspectief op ziekte en gezondheid.
De kunst van het helpen
De kunst van het helpen

Auteur: Bert Hellinger, Uitgever: Het Noorderlicht
ISBN: 9789077290057, Paperback, 160 blz.


De kunst van het helpen gaat over de diepe menselijke behoefte om een ander te helpen en om het leven te dienen. Helpen is een kunst en een kunde en in dit boek staan talloze recepten en tips om deze kunst te verfijnen. Hellinger gaat uitvoerig in op de innerlijke processen van de professionele helper, op de vijf principes van helpen en op de valkuilen die we als helper tegen kunnen komen.
Bert Hellinger is bekend geworden als een van de meest vernieuwende systeemtherapeuten van Europa. Hij studeerde filosofie, theologie en pedagogiek .

Hij was priester en schoolhoofd bij de Zoeloes, psychoanalyticus, primal-therapeut en systeem- en familietherapeut. Zijn fenomenologische benadering en familieopstellingen zijn in hoog tempo bekend geworden in vele landen van de wereld.
De laatste jaren verbreedt Hellinger zijn aandachtsterrein tot voorbij dat van de therapie. Meer en meer betreedt hij het pad van wat hij noemt: ‘de toegepaste filosofie’. Vandaar uit verkent hij processen als verzoening en helpen. Een boek dat verrassend anders is en de lezer prikkelt om verder te denken.
De wijsheid is voortdurend onderweg
De wijsheid is voortdurend onderweg

Auteur: Bert Hellinger, Uitgever: Het Noorderlicht
ISBN: 9789080687455, Gebonden, 390 blz.


Hét nieuwe standaardwerk van Bert Hellinger. Als Bert Hellinger dit boek doet verschijnen is zijn 75e verjaardag al gepasseerd. Hij beschouwt dit werk als zijn oogst na een lange ontwikkelingsgang waarvan de familieopstellingen en de bewegingen van de ziel de meest in het oog springende vruchten zijn.
Tussen de inmiddels omvangrijke hoeveelheid publicaties van Hellinger ontbrak dit boek nog.
Vanuit zijn fenomenologische benadering geeft hij talloze inzichten, soms prikkelend en omstreden, op het gebied van partnerrelaties, ouders en kinderen, daders en slachtoffers, ziekte en gezondheid, hulpverlening, religie, oorlog en vrede, de werking van het geweten, bewegingen van de ziel en verzoening.

Het is een rijke bundeling van de belangrijkste uitspraken en inzichten die Bert Hellinger in de periode 1992-2000 op verschillende plaatsen, in vele seminars heeft gedaan.
Het boek geeft een compleet, helder en geordend overzicht van Hellingers werk. Daarmee is het te gebruiken als naslagwerk dat de lezer inzicht verschaft in de achtergronden, samenhangen en verbanden van het systemisch werk.
auf_die_seele-schauen
Auf die Seele schauen
(met name hoofdstuk: Was nimmt die Seele wahr?)

Auteur: Hunter Beaumont, Uitgever: Kösel-Verlag
ISBN: 9783466307722, Paperback, 219 blz.


Konzentration auf das Wesentliche. Die Antworten auf Fragen, die uns alle bewegen, liegen in der Tiefe unserer eigenen Seele. Der international anerkannte Psychotherapeut Hunter Beaumont zeigt einen Weg, psychologisches und spirituelles Wissen in die Alltagspraxis umzusetzen. Dabei steht das “Schauen auf die Seele” im Mittelpunkt.
Hunter Beaumont ist in der ‘Psycho-Szene’ längst kein Geheimtipp mehr. Er ist ein vielfach umworbener, höchst angesehener und kompetenter Therapeut, Lehrer und gefragter Referent auf internationalen Kongressen. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Anwendung von psychologischem und psychotherapeutischem Wissen in der Alltagspraxis. Sein eigener Background und die Zwischenstationen seines Weges: Archetypische Psychologie, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Hypnotherapie nach Erickson, NLP, Körpertherapie (besonders Feldenkrais und integrierende Bewegungen), verschiedene spirituelle Traditionen und die systemisch-phänomenologische Arbeit Bert Hellingers. Zusammen mit Bert Hellinger hat er die ersten Reisen in die USA gemacht und dort die Aufstellungsarbeit (constellation work) breit bekannt gemacht. Sein Hauptinteresse gilt einer integrativen, schulübergreifenden Psychotherapie im Grenzbereich zwischen Spiritualität und Psychologie.
In seinem Buch interessiert ihn vor allem das “Schauen auf die Seele”. In 10 Kapiteln behandelt er die Themen: Die Erlösung der Väter – Die Entbindung der Mütter – Zur Heilung der Wunde im Weiblichen – Die Paarbeziehung als religiöser Vollzug – Wie Kinder Eltern zeugen – Selbstheilung – Hass und Spiritualität – Trauer – Wenn die Toten zu reden anfangen – Was nimmt die Seele wahr? Das Beobachten der “Bewegungen der Seele” oder, wie Hunter Baumont es nennt, das “Auf-die-Seele-Schauen” , findet in einer erfahrungs- und alltagsnahen Sprache statt und ist durch die vielen Beispiele eine höchst anregende Lektüre, aus der die LeserInnen hohen Gewinn ziehen können.


Over opstellingen zonder representanten:

Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien
Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien

Auteur: Ursula Franke, Uitgever: Het Noorderlicht
ISBN: 9789077290071, Paperback, 175 blz.


Familieopstellingen in individuele therapie en advies. Een handboek voor de praktijk. Familieopstellingen ontwikkelen zich voortdurend, en een belangrijke richting daarin is de toepassing in één op één situaties.
Ursula Franke, een doorkneed therapeute die als één van de eersten met opstellingen in haar therapiepraktijk werkt en daarop ook promoveerde, heeft haar jarenlange ervaring en ontdekkingen in de individuele opstellingen te boek gesteld.
Een bijzondere en effectieve vorm van opstellingen die Ursula ontwikkeld heeft zijn de opstellingen in de verbeelding.

De cliënt stelt zich, begeleid door de therapeut, innerlijk een opstelling voor. Ursula beschrijft daarbij haar eigen houding en werkwijze, een bijzondere combinatie van denken en invoelen, waarbij ze ook haar eigen lichaam als resonerend orgaan voor de dynamiek bij de cliënt gebruikt.
Zo bouwt de cliënt, onder begeleiding van de therapeut, stap voor stap een opstelling en interventies op. Een boek dat nieuwe ideeën en wegen opent en daarmee een verrijking is voor ieder die opstellingen al kent of toepast.
genees-jezelf-van-oude-wonden
Genees jezelf van oude wonden
(vert. van Wie Sie alte Wunden allein heilen und neue Kraft schöpfen)

Auteur: Bertold Ulsamer, Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep B.V.
ISBN: 9789069639598, Paperback, 191 blz.


Talloze factoren kunnen hun stempel drukken op het wel en wee binnen een familie, zoals het verlies van een familielid, de last van traumatische gebeurtenissen uit het verleden of de onzichtbare aanwezigheid van een voormalige partner. Vooral een verstoorde relatie binnen het gezin, tussen ouder(s) en kind, laat schrijnende wonden na, die maar langzaam helen.
Familieopstellingen helpen de relatie met bloedverwanten te verbeteren. Bertold Ulsamer geeft in zijn boek zeventig concrete voorbeelden van problemen die je thuis kunt opstellen, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van representanten.
Genees jezelf van oude wonden is het ideale boek om helderheid te krijgen over iets wat je dwarszit, zowel in je privéleven als in je werksituatie.
Dr. Bertold Ulsamer (1948) is jurist en psycholoog met veel ervaring in het systemisch werk zoals dat door Bert Hellinger werd ontwikkeld.
Hij geeft overal ter wereld opstellingen, (management)trainingen en cursussen. Ook is hij auteur van achttien boeken, waaronder Werken met emotionele intelligentie.
Wandelen door het wetende veld
Wandelen door het wetende veld

Auteur: Francesca Mason Boring, Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep B.V.
ISBN: 9789069639383, Paperback, 167 blz.


Wandelen door het wetende veld geeft Francesca Mason Boring haar visie op het werken met systeemopstellingen, rituelen en ceremoniën. Haar werk is beïnvloed door inheemse, rituele of oorspronkelijke denkwijzen en tradities. Het ‘wetende veld’ is een plek van heling en kennis die door inheemse healers en leraren al duizenden jaren wordt betreden – als een gewoon onderdeel van het leven.
Het luisteren naar de wijsheid van het Veld is in het westerse denken niet sterk ontwikkeld. De verbinding met de schepping, de schepper en de voorouders is met nagenoeg chirurgische precisie verwijderd uit de westerse geneeswijzen. Dit boek reikt de lezer handvatten aan om die band te herstellen. Francesca Mason Boring is van haar moeders kant Shoshone – een indianenstam uit het westen van de Verenigde Staten – en stamt van haar vaders kant af van immigranten van Ierse, Schotse en Litouwse afkomst. Zij is schrijver en facilitator van familie- en systeemopstellingen en van ceremoniële opstellingen. In Duitsland – de bakermat van het systemisch werk – geeft ze regelmatig seminars en workshops.
individuele-opvoedopstellingen
Individuele opvoedopstellingen ( een aantal van mijn studenten met kinderen hebben veel baat bij de praktische tips in dit boek)

Auteur: Marianne Langemeijer, Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep B.V.
ISBN: 9789081949002, Paperback


Een praktische handleiding voor alle professionals die met ouders en kinderen werken.
Dit boek is ook geschikt voor de bewuste ouder die wil begrijpen wat er zich op een dieper laag afspeelt in de relatie tussen gezinsleden en andere familieleden maar ook bijvoorbeeld in contact met school en hoe dit het gedrag van kinderen beïnvloed.
Ouders en kinderen van gebonden naar verbonden.


Over hechting/binding:

A general theory of love
A General Theory of Love (mijn lijfboek, met name blz 169 – 190 gaan over hoe therapie werkt)

Auteur: Richard Lannon Fari Amini, Uitgever: Random House
ISBN: 9780375503894, Gebonden, 288 blz.


Gaat over de intelligentie van het lymbisch systeem, en wat daarin goed of fout kan gaan. Three psychiatrists tackle the task of reconciling what artists and thinkers have known for ages about the human heart with what has lately been discovered about the primitive functions of the human brain. This an original, lucid, at times moving book about the complexities of love and its role in human well-being. The book uses the latest scientific research to show that our nervous systems are not self-contained: from earliest childhood, our brains actually link with those of the people close to us, in a silent rhythm that alters the very structure of our brains, establishes life-long emotional patterns, and makes us, in large part, who we are. Explaining how relationships function, how parents shape their child’s developing self, how psychotherapy really works, and how our society dangerously flouts essential emotional laws, this is a work of rare passion and eloquence that will forever change the way you think about human intimacy.Drawing on new scientific discoveries and seventy years of collective clinical experience, three psychiatrists unravel life’s most elemental mystery: the nature of love.A primordial area of the brain, far older than reason or thinking, creates both the capacity and the need for emotional intimacy that all humans share. A General Theory of Love describes the workings of this ancient, pivotal urge and reveals that our nervous systems are not self-contained. Instead, our brains link with those of the people close to us, in a silent rhythm that makes up the very life force of the body. These wordless and powerful ties determine our moods, stabilize and maintain our health and well-being, and change the structure of our brains. In consequence, who we are and who we become depend, in great part, on whom we love.A General Theory of Love applies these and other extraordinary insights to some of the most crucial issues we face in our lives. Its Auteurs explain how relationships function and where love goes wrong, how parents shape a child’s developing self, how psychotherapy really works, what curbs and what fosters violent aggression in our children, and how modern society regularly courts disaster by flouting emotional laws it does not yet recognize.A work of rare originality, passion, and eloquence, A General Theory of Love will forever change the way you think about human intimacy.
Oneness and Separateness From Infant to Individual
Oneness and Separateness: From Infant to Individual


Auteur: Louise J. Kaplan, Uitgever: Simon & Schuster
ISBN: 9780684854069, Paperback, 288 blz.


This closely observed and lyrically written exploration of the journey each baby makes from oneness with his mother to his “second birth” as a unique psychological being is being reissued to tie in with the release of Kaplan’s No Voice Is Ever Wholly Lost.
Becoming Attached
Becoming Attached
First Relationships and How They Shape Our Capacity to Love

Auteur: Robert Karen, Uitgever: Oxford University Press
ISBN: 9780195115017, Paperback, 498 blz.


The struggle to understand the infant-parent bond ranks as one of the great quests of modern psychology, one that touches us deeply because it holds so many clues to how we become who we are. How are our personalities formed? How do our early struggles with our parents reappear in the way we relate to others as adults? Why do we repeat with our own children–seemingly against our will–the very behaviors we most disliked about our parents? In Becoming Attached, psychologist and noted journalist Robert Karen offers fresh insight into some of the most fundamental and fascinating questions of emotional life.
Karen begins by tracing the history of attachment theory through the controversial work of John Bowlby, a British psychoanalyst, and Mary Ainsworth, an American developmental psychologist, who together launched a revolution in child psychology. Karen tells about their personal and professional struggles, their groundbreaking discoveries, and the recent flowering of attachment theory research in universities all over the world, making it one of the century’s most enduring ideas in developmental psychology.
In a world of working parents and makeshift day care, the need to assess the impact of parenting styles and the bond between child and caregiver is more urgent than ever. Karen addresses such issues as: What do children need to feel that the world is a positive place and that they have value? Is day care harmful for children under one year? What experiences in infancy will enable a person to develop healthy relationships as an adult?, and he demonstrates how different approaches to mothering are associated with specific infant behaviors, such as clinginess, avoidance, or secure exploration. He shows how these patterns become ingrained and how they reveal themselves at age two, in the preschool years, in middle childhood, and in adulthood. And, with thought-provoking insights, he gives us a new understanding of how negative patterns and insecure attachment can be changed and resolved throughout a person’s life.
The infant is in many ways a great mystery to us. Every one of us has been one; many of us have lived with or raised them. Becoming Attached is not just a voyage of discovery in child emotional development and its pertinence to adult life but a voyage of personal discovery as well, for it is impossible to read this book without reflecting on one’s own life as a child, a parent, and an intimate partner in love or marriage.


Over Voice Dialogue:

Thuiskomen in jezelf
Thuiskomen in jezelf
(vert. van Embracing our Selves) zie ook Thuiskomen bij elkaar (relatie therapie)

Auteur: Sidra Stone, Uitgever: De Zaak
ISBN: 9789077770047, Paperback, 260 blz.


De psychologen Hal & Sidra Stone zijn de bedenkers van ‘Voice Dialogue’, een methode die onze verstoten delen verandert van tegenstanders in bondgenoten met wie je vruchtbaar kunt samenwerken.
Deze benadering gaat ervan uit dat tegenover elk van onze kanten waarmee we ons hebben geïndentificeerd, een andere kant van ons staat die we vaak verstoten hebben. Iemand die zich bijvoorbeeld helemaal heeft geidentificeerd met een aardige ‘ik’ van hem, kan een onaardige ik verstoten hebben. Als we zo’n kant radicaal verstoten, gaat hij tegen ons werken.
Deze methode helpt ons om dit proces om te keren, zonder dat we ons hoeven te identificeren met onze verstoten delen – dat is duidelijk ook niet de bedoeling. We leren (ook) naar deze kanten te luisteren, waarna we beter kunnen beslissen wat we zullen doen.


Ontmoet je drammer, je innerlijke criticus, je beschermer/beheerser, je kwetsbare kind en alle andere leden van je innerlijke familie.
Dit boek laat je met humor en veel inzicht kennismaken met je subpersoonlijkheden – je vele innerlijke ikken – en helpt je om te ontdekken waar elke ik behoefte aan heeft en wat elke ik je te bieden heeft, waarmee de auteurs een bijdrage leveren aan meer begrip, meer zelfacceptatie en een meer vervullend leven voor de lezer.
de-innerlijke-criticus-ontmaskerd
De innerlijke criticus ontmaskerd
(vert. van Embracing your inner Critic)

Auteur: Sidra Stone, Uitgever: De Zaak
ISBN: 9789072455260, Paperback, 248 blz.


Iedereen herkent deze kritische, innerlijke stem, de bron van schaamte, zorgen, depressie en gebrek aan eigenwaarde. Leer deze stem herkennen en hanteren, en maak van deze vijand een bondgenoot.
ik-(k)en-mijn-ikken
Ik (k)en mijn ikken
(ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue)

Auteur: Karin Brugman, Judith Budde, Berry Collewijn, Uitgever: Thema
ISBN: 9789058715241, Paperback, 190 blz.


Een heel toegankelijk nieuw boekje. In Ik (k)en mijn ikken nodigen de auteurs je uit eens op een andere manier naar jezelf te kijken, en jezelf te beschouwen als een persoon die niet uit één maar uit een heleboel ikken bestaat. Je hebt verschillende kanten, delen of subpersonen die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Het is leuk om zo naar jezelf te kijken, en het biedt een aantal voordelen. Zo wordt het helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere juist niet. En het wordt makkelijker te begrijpen waarom je soms dingen doet, zelfs als dat niet is wat je wilt doen.
ik-(k)en-mijn-ikken
Big Mind, Big Heart


Auteur: Dennis Genpo Merzel, Uitgever: Asoka
ISBN: 9789056701895, Paperback, 224 blz.


Dit boek beschrijft een effectieve methode om te komen tot zelfkennis en persoonlijke bevrijding. ‘Big Mind’ maakt gebruik van een Jungiaanse gesprekstechniek (Voice Dialogue) die deelnemers in staat stelt hun beperkte zelfbeeld te doorbreken en zicht te krijgen op de veelstemmigheid van hun wezen. Naast het onderzoeken van de meer vertrouwde stemmen als boosheid en angst gebruikt zenmeester Dennis Genpo Merzel deze techniek ook voor de realisatie van het altijd aanwezige Big Mind/Big Heart besef – het heldere gewaarzijn van ‘louter zijn’ en onvoorwaardelijk mededogen.

De Big Mind-methode is er op gericht een zo groot mogelijke groep mensen direct te laten ervaren wat het is om een vrij, rijk en ontwaakt leven te leiden.
Het boek bevat tevens een cd met daarop een algemene kennismaking met het Big Mind-proces, aangevuld met geleide meditaties.


Over relatie therapie:

thuiskomen_bij_elkaar
Thuis komen bij elkaar
(vert. van Embracing Each Other)

Auteur: Sidra Stone & Hal Stone, Uitgever: De Zaak
ISBN: 9789077770580, Paperback, 210 blz.


Elke relatie biedt de mogelijkheid tot inspiratie en groei – vooral als we haar zien als gids en leraar. Dit boek gaat specifiek over de relatie. We maken o.a. kennis met de positieve en de negatieve vader/moeder, het brave en het opstandige kind en met de interacties van deze delen, die tot uiting komen in onbewuste bindingspatronen. Deze bindingspatronen bepalen de relatie, tenzij we ze onderkennen. We gaan zien wat er in onszelf en in onze relaties gebeurt. We leren om voor onze kwetsbare kant te zorgen en ontdekken onze verstoten kanten. We krijgen meer grip op onze relatie, die zich verdiept, en ervaren meer intimiteit en liefde.

Thuiskomen bij elkaar is geschreven door de oprichters van ‘Voice Dialogue’. In dit boek beschrijven Hall en Sidra de onderlinge dynamiek van sub-personen in een partner-relatie. Het vormt een mooie wijze om inzicht te krijgen in partnerschappen, en een verhelderende methode voor partner-therapie.
partneren
Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen
Partneren, een nieuwe relatievorm (vert. van Partnering, a new kind of relationship -how to love each other without losing yourselves-)

Auteur: Sidra Stone & Hal Stone, Uitgever: De Zaak
ISBN: 9789072455529, Paperback, 258 blz.


Twee wereldberoemde therapeuten laten in dit prachtige boek zien hoe we de magie in onze relatie kunnen terugkrijgen door middel van een aantal praktische stappen. Een fantastisch boek voor iedereen die behoefte heeft aan een intieme relatie waarin plaats is voor passie, liefde en romantiek!
Houd me vast
Houd me vast
(vert. van Hold me Tight)

Auteur: Sue Johnson, Uitgever: Kosmos Uitgevers
ISBN: 9789021552682, Paperback, 288 blz.


Over hoe hechting doorspeelt in je partnerrelatie en Emotionally Focused Partner Therapy (EFT). Bestseller voor relatietherapeuten en stellen die aan hun relatie willen werken. We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy.
In Houd me vast maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. Een boek dat populair is bij therapeuten en door de midprice ook toegankelijk wordt voor een nog breder publiek.


Over stress en herstel daarvan:

In wankel evenwicht
In wankel evenwicht

Auteur: Boudewijn van Houdenhove, Uitgever: Lannoo
ISBN: 9789020960204, Paperback, 332 blz.


De nieuwste bevindingen van wetenschappers bewijzen dat de welvaartsziekten van onze tijd meer met stress te maken hebben dan vroeger werd gedacht.
Waarom depressie, chronische vermoeidheid en obesitas een symptoom zijn van onze manier van leven, en wat we daaraan kunnen doen.

Een eye-opener, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke kennis.
De auteur is lid van de Nationale Gezondheidsraad, die de minister in februari moet adviseren in deze materie.


Ons stresssysteem heeft een essentiële, beschermende functie. Door een ingenieus samenspel van hormonen en andere stoffen zorgt het ervoor dat ons organisme elke vorm van fysieke of emotionele belasting de baas kan. Maar het systeem kan uit balans raken, vooral als de druk te hoog wordt of nooit ophoudt. Onze stresshormonen slaan dan op hol, of zijn juist te weinig actief. In dat geval beschermen ze ons niet meer, maar ondermijnen ze ons psychisch en lichamelijk. In dit baanbrekende boek leidt Boudewijn van Houdenhove ons binnen in de fascinerende wereld van het moderne stressonderzoek. Hij laat zien hoe een ontregeld stresssysteem een ingrijpende impact kan hebben op onze gezondheid, en een rol kan spelen in diverse ‘welvaartsziekten’: depressie, hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, fibromyalgie, chronischevermoeidheidssydroom … De auteur maakt ons duidelijk dat, om ons stresssysteem in evenwicht te houden, een gezonde levensstijl van het allergrootste belang is. We kunnen er dus maar beter meteen aan gaan werken. Dit boek vormt daartoe de perfecte eerste stap.
uw-brein-als-medicijn
Uw brein als medicijn
Zelf stress, angst en depressie overwinnen

Auteur: Dr. David Servan-Schreiber, Uitgever: Lifetime
ISBN: 9789021538495, Paperback, 285 blz.


Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.
Vanuit deze nieuwe, opzienbarende benadering beschrijft Dr. David Servan-Schreiber zeven natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend onderzoek in het Shadyside Hospital van de gerenommeerde Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en antidepressiva.

Het feit dat deze “alternatieve” geneeswijzen worden aangehaald en wetenschappelijk onderbouwd door een van huis uit klassiek geschoolde psychiater maakt ze erg interessant.
David Servan-Schreiber overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor die hij eerder, in 1992, wist te overwinnen.
chill
Chill
De ultieme anti-stressgids voor vrouwen

Auteur: Stephanie McClellan en Beth Hamilton, Uitgever: Archipel
ISBN: 9789063055615, Paperback, 371 blz.


De gevolgen van stress zijn bij vrouwen veel extremer dan bij mannen. Ze zijn er niet alleen gevoeliger voor, maar hun lichamelijke reactie op spanning houdt ook langer aan. Voortdurend onder druk staan, kan leiden tot gezondheidsproblemen en een verminderd gevoel van welbevinden. Stephanie McClellan & Beth Hamilton verzamelden in Chill! nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit gebied en laten vervolgens zien wat vrouwen zelf kunnen doen om hun stressniveau zo laag mogelijk te houden:
– de voedingsrichtlijnen
– oefeningen om je lichaam weerbaarder te maken tegen spanning
– ontspanningstechnieken om stress los te laten
Zo kunnen vrouwen gezond evenwicht vinden en vrij en blij door het leven gaan.
de overgang als bron
De Overgang als bron van kracht
Nieuwe perspectieven en zingeving in de tweede levensfase

Auteur: Christiane Northrup, Uitgever: Altamira-Becht
ISBN: 9789069635248, Paperback, 557 blz.


Christiane Northrup laat in dit boek, dat al direct na het verschijnen ervan in Amerika een bestseller werd, niet alleen zien welke veranderingen vrouwen tussen de 40 en 55 kunnen verwachten, maar ook hoe de overgang een nieuwe fase kan inluiden van innerlijke ontwikkeling. Deze levensfase is in de visie van dr. Northrup niet een periode van verlies, maar juist een bron van kracht, waaruit vrouwen moed kunnen putten om de toekomst tegemoet te zien en nieuwe keuzen te maken.
Northrup ziet de overgang als de grootste kans voor groei in een vrouwenleven na de adolescentie.

In haar boek onderzoekt zij het verband tussen de overgang en het emotionele en spirituele leven van de vrouw. Ze benadrukt het belang van het maken van de juiste keuzen in de tweede levensfase, zoals op het gebied van bijvoorbeeld relaties of voeding – keuzen die bepalend kunnen zijn voor gezondheid en welbevinden gedurende de rest van je leven.
Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden, onder meer van vrouwen die pas na het uitwuiven van de kinderen ontdekten over welke talenten zij beschikten en die vervolgens een nieuwe loopbaan begonnen, of anderen (zoals de auteur) die hun partner met andere ogen gingen bekijken. Uiteraard bevat het boek ook een scala van tips en adviezen over bijvoorbeeld het gebruik van hormoonpreparaten en alternatieve therapieën (zoals het behandelen van opvliegers, stemmingswisselingen, slapeloosheid, een droge huid en dergelijke), voeding (meer fruit, groenten en granen eten), het leren luisteren naar alarmbellen die de menopauze aankondigen, en het voorkomen van gezondheidsproblemen als geheugenverlies en hartkwalen.


Over overige onderwerpen:

Zonder Grenzen
Zonder grenzen
(vert. van No Boundary)

Auteur: Ken Wilber, Uitgever: Karnak
ISBN: 9789063500254, Paperback, 178 blz.


Ken Wilber was hoofdredacteur van het toonaangevende tijdschrift Revision en publiceerde een groot aantal boeken.
In Zonder Grenzen geeft hij duidelijk de lijn aan van de persoonlijke transformatie die door de verschillende vormen van psychotherapie en meditatieve tradities wordt nagevolgd.

Hij laat zien hoe al deze verschillende vormen van bewustzijnsontwikkeling niet tegenstrijdig zijn, maar elkaar juist aanvullen, en hoe zij ons kunnen helpen om de grenzen die wij om ons heen optrekken te doorbreken.
Daarmee geeft hij een heel eigen en verrassende visie op de essentie van persoonlijke groei en de manieren om daaraan te werken.
Elk hoofdstuk eindigt met praktische toepassingen en een uitgebreide literatuurverwijzing.Dit boek wordt in Nederland bij verschillende opleidingen en studierichtingen gebruikt.
Overgave en strijd
Overgave En Strijd
(vert. van Grace and Gritt)

Auteur: Ken Wilber, Uitgever: Karnak
ISBN: 9789063500603, Paperback, 507 blz.


In 1983 ontmoet Ken Wilber – beroemd auteur van meer dan tien boeken over transpersoonlijke psychologie – de intelligente, gevoelige en knappe Treya Killam, en het is liefde bij de eerste aanraking. Enkele dagen na hun huwelijk blijkt dat zij borstkanker heeft, en moeten zij hun huwelijksreis doorbrengen in het ziekenhuis. Dan begint een vijf jaar durende strijd voor haar leven, zowel door het toepassen van elke vorm van medische therapie, bestraling en chemotherapie, als door alternatieve benaderingen en meditatie. Treya’s ontroerende dagboeken verwoorden haar diepste ervaringen en eindeloze poging om deze slopende ziekte te gebruiken voor innerlijke groei en transformatie. Ken Wilber beschrijft zijn eigen persoonlijke strijd om als helper zichzelf volledig te moeten wegcijferen en het heen en weer geslingerd worden tussen wanhoop en akseptatie. Daarnaast stelt hij zich wezenlijke vragen over de betekenis van ziekte, de zin van meditatie en therapie, het innerlijk verwerken van lijden
Het slimme onbewuste
Het slimme onbewuste


Auteur: Ap Dijksterhuis, Uitgever: Bert Bakker
ISBN: 9789035139435, Paperback, 239 blz.


Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte?
We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn.
Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens.
Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe menselijk gedrag werkt.
In 2005 kreeg Dijksterhuis een vici-subsidie, de grootste wetenschappelijke subsidie van nwo. ‘Dijksterhuis krijgt de prijs voor geweldig creatief onderzoek naar de rol van automatische en onbewuste processen. Hij leidde zijn generatie met de introductie van een opmerkelijk aantal vindingrijke paradigma’s dat een tipje van de sluier oplicht en de onbewuste bronnen van menselijk denken en doen onthult.’

– APA-juryrapport

De kracht van focussen
De kracht van Focussen
(vert. van The Power of Focusing)

Auteur: Ann Weiser Cornell, Uitgever: De Toorts
ISBN: 9789060207765, Paperback, 112 blz.


Focussen geeft je toegang tot de wijsheid van je eigen lichaam. Met deze even zachtaardige als krachtige vaardigheid bereik je positieve veranderingen in je leven. Bij het focussen geef je aandacht aan iets in je lijf dat nog vaag, maar wel voelbaar is en dat te maken heeft met een situatie in je leven. Als je bij dat ‘iets’ stilstaat, op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich kenbaar te maken. Het is een proces dat je helpt erachter te komen wie je in wezen bent, wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt.
Het kan andere processen, zoals het ontwikkelen van je eigen kwaliteiten, allerlei vormen van therapie en lichaamswerk, je spirituele ontplooiing, ten goede komen.
Ann Weiser Cornell, die talloze workshops in Noord-Amerika, Europa en het Verre Oosten heeft geleid, leerde het focussen bij Eugene Gendlin, de grondlegger ervan. In het begin had zij er zelf grote moeite mee zich deze techniek eigen te maken, maar ze vond het belangrijk genoeg om door te zetten. Dat maakt haar tot de ideale auteur om het focussen bij de lezer te introduceren.
M.b.v. dit boek kun je stap voor stap leren de wijsheid van je lichaam te verkennen en deze te laten doorwerken in je dagelijks leven.
Identiteit
Identiteit


Auteur: Paul Verhaeghe, Uitgever: De Bezige Bij
ISBN: 9789023473039, Paperback, 272 blz.


Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.
Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen
.

The Way of Failure


Auteur: Mariana Caplan, Uitgever: Hohm Press
ISBN: 9781890772109, Paperback, 144 blz.


Winning Through Losing. There is another way to succeed besides winning, and few realize its benefits. The Way of Failure leads to fearlessness and real compassion. Because there is no longer a fear of failure, embracing The Way of Failure also reveals a more satisfying, flexible relationship to life. Mariana Caplan tells us to how to meet failure on its own field, how to learn its twists and turns, its illusions and its realities. Only then, she advises, is one equipped to engage failure as a means of ultimate ‘winning’, and in a way that far exceeds our culturally-defined visions of success. This book offers a direct means of using failure for profound self-understanding, for increased compassion for self and others, and even for significant spiritual development.

Ik heb de tijd


Auteur: Paul Loomans, Uitgever: Ankh Hermes
ISBN: 9789020209013, Hardcover, 144 blz.


Een handleiding in tijdsurfen.
Wie heeft er nog tijd?

Vertrouw op je gevoel bij de keuzes die je maakt.
Stress komt niet alleen van buitenaf, maar vooral van binnenuit. De methode Tijdsurfen bestaat uit zeven ‘natuurlijke aanwijzingen’. Je leert hoe je op je gevoel kunt vertrouwen bij de keuze van wat je gaat doen. Je doet daardoor de dingen niet alleen geïnspireerd, maar ook heel effectief. Je gaat een ongedwongen vorm van aandacht ervaren bij alles wat je doet. Maar bovenal ontstaat er een innerlijke rust die je telkens opnieuw laat voelen: ik heb de tijd. Beste spirituele boek 2013.

Paul Loomans is zenmonnik en oprichter en coach van de StressOntknoping. Hij begeleidt mensen om vanuit aandacht te leven en stimuleert instellingen en bedrijven om een gezonde manier van werken te hanteren. Daarbij hanteert hij een zelf ontwikkelde methode op basis van inzichten uit de zen..