De familieziel is als de wind

door Elly te Brake


Elk mens is deel van een familiesysteem dat wordt omvat en doordrongen door de familieziel, een energetisch veld dat, net als de wind, niet zichtbaar maar wel kenbaar is aan de uitwerking die ze heeft op alles wat ze aanraakt. De familieziel werkt volgens een aantal principes:

  • Ieder lid van de familie heeft eenzelfde recht om erbij te horen.
  • Er is een hiërarchie waarin elk haar/zijn juiste plaats heeft.
  • Er dient een rechtvaardige balans te zijn van geven en nemen.
  • Er is een familiegeweten die maakt dat onrecht wordt gecompenseerd.

Wanneer aan deze ordening gehoorzaamd wordt, vormt de familie een goede bedding voor alle toebehorenden waarin liefde kan stromen.
De ordening wordt verstoord als gebeurtenissen te zwaar, verdrietig of schuldbeladen zijn.

Verdringing van deze trauma’s en van de bijbehorende personen is het gevolg.
Voorbeelden hiervan zijn vroege sterfte, oorlogsverleden, afwijzing van familieleden, kinderen die de rol van ouders overnemen enz. Consequenties hiervan zullen veelal in latere generaties gevoeld worden.

Een kind heeft een grote liefde voor haar/zijn familieleden, zelfs als ze hen niet kent, en zal uit loyaliteit proberen de disbalans te herstellen, ten koste van de eigen levenskwaliteit.

Deze blinde liefde drukt zich uit als: ik wil zijn als jij, ik wil je lot delen. Om dichtbij je te zijn volg ik je in je lijden, ziekte en zelfs in de dood. Ik zal gaan zodat jij kunt blijven.

Dit diep aanvoelen van de pijn, schuld of afwijzing van familieleden en het magische geloof dat je hen voor hun lot kunt beschermen,(en daarmee jezelf tegen ondraaglijke separatie), zet het lijden voort in de volgende generatie en is de systemische oorzaak van veel klachten.

Zo kan het zijn dat je in je leven moeilijkheden hebt, b.v. depressies, kwalen, (eet-)verslaving, het niet kunnen slagen in werk of relaties, het gevoel geen plaats te hebben, de zondebok zijn enz., die eigenlijk een afspiegeling zijn van een disbalans in je familiesysteem.

Uit die gevolgen kunnen de mogelijke oorzaken herleid worden d.m.v. familie-opstellingen, een groepsmethode die is ontwikkeld door Bert Hellinger. De vraagsteller zoekt uit de andere deelnemers representanten voor relevante familieleden en stelt hen gevoelsmatig op in de ruimte. Deze representanten blijken vervolgens gevoelens en onderlinge verhoudingen te ervaren zoals in de eigenlijke familiesituatie.

Dit natuurlijke aanvoelen van de familieziel, ook wel het wetende veld genoemd, vormt de werkzame en helende basis van deze methode. In de opstelling wordt zichtbaar waar de disbalans zich bevindt, bij wie een bepaald lot en gevoel eigenlijk hoort en hoe het patroon van verstrikking loopt, soms over meerder generaties

Dit diepe ervaren van de familieziel maakt een herordening mogelijk waarbij onbewuste verstrikkingen loslaten en een bewust toebehoren, op je eigen juiste plaats, mogelijk wordt. Op deze manier geworteld zijn in je systeem van herkomst vormt een natuurlijke bron van kracht,(zelf-)respect en liefde.