In-company training

Hoe kan de begeleider inzicht krijgen in de systemische achtergrond van de cliënt en daardoor diepgaander begeleiden?

Wanneer voldoet het intrapersoonlijke, wanneer helpt de systemische aanpak?

Wat maakt de cliënt sterker of zwakker?

Welke positie nemen begeleiders in binnen het systemische veld van de cliënt?

Hoe betrekt u systeemdynamiek in de praktijk?

Boeien dit soort vragen u? Zijn dit soort vragen van toepassing voor uw organisatie?

Afgestemd programma
U kunt mij als gasttrainer uitnodigen. Ik bied een inleiding of programma-onderdeel op maat aan:

 • een lezing resp. seminar voor de eigen doelgroep,
 • supervisie,
 • een training in methodes om in de 1-op-1 situatie te leren werken met de familie- respectievelijk systeemachtergrond,
 • systemische probleemoplossing binnen het team.

Voor wie?

 • Instituten voor therapie/begeleiding op het sociale en psychologische vlak
 • Educatieve instellingen, trainingsbureau’s, scholen, opleidingsinstituten
 • Werkgroepen
 • Organisaties op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei en therapie.

Diverse organisaties hebben gebruik gemaakt van mijn kennis en kunde op het gebied van Systemische Opstellingen.

Opleidings- en trainingsinstituten:

 • Gastdocentschap in jaartrainingen van “De Bezieling”
 • Centrum voor Zijnsoriëntatie
 • Diverse trainingscentra
 • Vereniging voor Reïncarnatietherapie (bijscholingstrajekten)

Lotgenoten-organisaties:

 • Stichting Verder: traject rond schuldgevoelens en rouwverwerking bij nabestaanden na zelfdoding.
 • Stichting Verlaat Verdriet: project m.b.t. onverwerkt gemis na vroege dood van (een van) de ouders.
 • Vereniging tegen seksueel kindermisbruik: ontdekken wat in het familiesysteem het risico kan vergroten dat kinderen misbruikt worden.

Bedrijven:

 • Organisatie- en adviesbureau’s: hoe je familie-achtergrond je werk beïnvloedt.
 • Diverse bedrijven.