Voorbereiding

Vóór je deelneemt aan een workshop familie-opstellingen is het raadzaam om de volgende vragenlijst door te nemen.
Deze lijst is bedoeld voor jezelf. Je hoeft de lijst niet op te sturen.

Onderstaande vragen zijn bedoeld om informatie over je familie te verzamelen of te ordenen.

Slechts feiten zijn van belang. Informatie over karakter, persoonlijkheid etc. zijn niet relevant bij deze werkwijze.

Het zijn o.a.vragen over uitgesloten/uitgestoten zijn, zware ziektes, etc..

Met betrekking tot je familie van herkomst zijn het vragen over je broers en zussen, je ouders, ooms en tantes, grootouders en zo mogelijk ook je overgrootouders. Ook informatie over eventuele eerdere partners van je ouders en grootouders kan nodig zijn.
Wat betreft je huidige gezin hebben de vragen ook betrekking op vroegere partners en kinderen uit een eerdere relatie.

 1. Zijn er in je huidige gezin of in je familie van herkomst tragische of ongewone dingen gebeurd?
 2. Is er iemand op jonge leeftijd overleden?
 3. Zijn je vader of moeder of een van je broers of zussen overleden toen je nog jong was?
 4. Is een ouder of een broer of zus van een van je ouders overleden toen ze nog jong waren?
 5. Is er sprake van doodgeboren kinderen?
 6. Heb je weet van abortus of miskramen?
 7. Zijn er onwettige kinderen?
 8. Zijn er kinderen te vondeling gelegd of gevonden? ter adoptie gegeven of aangenomen?
 9. Weet je of er vroegere echtgenoten, verloofden, partners of geliefden van ouders of grootouders zijn?
 10. Informatie over eventuele kinderen uit dergelijke verbintenissen is belangrijk.
 11. Is er sprake van echtscheiding in je gezin respectievelijk familie van herkomst, en/of in je eigen leven?
 12. Zijn er moeders of kinderen overleden in het kraambed?
 13. Was er levensgevaar voor je moeder of grootmoeder bij de bevalling?
 14.  Is er informatie over ernstige gevolgen als gevolg van zwangerschap en bevalling bij je moeder, grootmoeder of overgrootmoeder of bij een vroegere partner van je vader, grootvader of overgrootvader?
 15. Lijden er familieleden aan ernstige kwalen?
 16. Lijden er familieleden aan langdurige kwalen?
 17. Is er sprake van alcoholisme, druggebruik?
 18. Zijn/waren er lichamelijke of geestelijke handicaps?
 19. Heb je familieleden die priesters of geestelijken zijn/waren?
 20. Is je iets bekend over homoseksualiteit?
 21. Komt het voor dat iemand bevoordeeld/benadeeld is? (b.v. erfenis)
 22. Is er iemand die zijn geld, bezittingen is verloren?
 23. Gaan er verhalen over iemand die ontkend wordt, niet gerespecteerd of geëerd? Iemand over wie met minachting wordt gesproken, die is weggegaan of verstoten (omwille van seksuele geaardheid, handicap, alcoholisme, druggebruik, misdaad)?
 24. Zijn er familieleden naar een ander land geëmigreerd?
 25. Zijn er familieleden die moesten vluchten/vertrekken uit het geboorteland?
 26. Zijn er in je familie oorlogsslachtoffers (zowel burgers als militairen)?
 27. Heeft iemand zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden? (voorzover bekend) resp. in het verzet betrokken geweest?
 28. Weet je of er personen vermist zijn?
 29. Komt er misdaad voor in je familie?
 30. Heeft iemand in je herkomst zichzelf gedood of pogingen hiertoe gedaan?
 31. Is je partner of een kind van je overleden?

Persoonlijke ervaringen zoals: moeilijke geboorte (b.v. keizersnede), scheiding van de moeder op jonge leeftijd (b.v. door ziekenhuisopname), traumatische gebeurtenissen in de kindertijd, levensbedreigende gebeurtenissen/ongelukken ongeacht de leeftijd enz. worden niet beschouwd als oorzaak van systemische verstrikkingen.
Voor het verwerken van dergelijk leed zijn andere methoden meer ge-eigend.

Voor verdere verdieping, kun je het boek ‘De verborgen dynamiek van familiebanden’ lezen.  Zie literatuurpagina ……….