Middagworkshops en 1-daagse workshops familie-opstellingen

De invloed van het familiesysteem
Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid – of de familieleden dat ervaren of niet.
Deze ‘familieziel’ zoekt naar evenwicht, en verdraagt geen buitensluiting of ontkenning van personen en gebeurtenissen die bij dat systeem horen. Kinderen identificeren zich met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze verstrikkingen kunnen, zolang ze onbewust blijven, van generatie op generatie overgaan.


We hebben allemaal een omvattend innerlijk weten van de familie van herkomst, inclusief wat er in vorige generaties is gebeurd. Dit beïnvloedt in sterke mate het verloop van ons leven.
In de workshops maken we familie-opstellingen naar dat innerlijke beeld. Daarbij maken we gebruik van de andere deelnemers, die familie-leden representeren. Verbluffend is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ondergaan als de oorspronkelijke personen. Dit geeft onmiddelijk een helder beeld van de disbalans in het familiesysteem, en laat zien waar de verstrikking vandaan komt.


Door de posities van de representanten te veranderen, proberen we de juiste ordening te vinden. Door ‘oplossende uitspraken’ kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan met meer ruimte voor respekt en liefde. De familie kan zo een bron van kracht zijn.

Gaudi6

Tijdens een workshopdag maken we 4 of 5 opstellingen. De groep bestaat uit 14 tot 18 deelnemers, dus niet iedereen maakt een eigen opstelling. Toch blijkt dat het op alle aanwezigen indruk maakt.

Je krijgt inzicht in en voeling met de verborgen kracht van familiesystemen. Dat verheldert je eigen situatie en draagt bij aan herstel van jouw plaats in je familiesysteem.

Een middag workshop begint met uitgebreide informatie over de visie en uitwerking van de methode van familie-opstellingen. Je krijgt een schets van het begripkader, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, die het voelbaar maken.
In het tweede deel van de middag maak je een familie-opstelling mee, aan de hand van een vraag van een van de aanwezigen. Op die manier beleef je hoe een opstelling tot stand komt:
Een van de deelnemers stelt een vraag. Die vraag wordt eventueel aangescherpt. Dan kiest de vraagsteller representanten, en kent hen intuïtief een plaats in de ruimte toe. Zo ontstaat een opstelling volgens het innerlijke beeld van de vraagsteller.
De opstelling ontvouwt zich vervolgens op wonderbaarlijke wijze. Wat de representanten ervaren, informeert de vraagsteller van binnenuit over wat er speelt in diens familiesysteem.
Ben jij de vraagsteller dan maken we zo voor jou een opstelling. Breng je geen vraag in, dan ben je toeschouwer, of je doet mee als representant. Zo kun je op verschillende manieren een opstelling ervaren. Je krijgt gevoel voor de onderliggende dynamiek, de zogenaamde ‘familieziel’: de drijvende kracht in alle familiesystemen.
De middagenen fascineren en verhelderen. Ze brengen de methode en de achterliggende visie voor je tot leven en vormen een goede voorbereiding op eventuele deelname aan de langere workshops. Ook als je deelname overweegt aan de leergang, dient zo’n middag als kennismaking met de methode, met mij als begeleider, en met mijn werkstijl.

Het verschil tussen de middag- en 1 daagse workshop
Een middag workshop heeft de aard van een goede kennismaking; de methode op zichzelf maakt diepe indruk en er kunnen processen op gang komen die een voorbereiding van een eigen opstelling bevorderen. De systemische snaren worden a.h.w. in trilling gebracht. Daardoor valt dat eigen werk later in goed geprepareerde aarde.

Tijdens deze middag worden er maximaal 2 opstellingen begeleid.
Bij een 1 daagse workshop zijn er meer opstellingen mogelijk. Dan bied ik ook wat kleine oefeningen aan: ‘mini-opstellingen’. Die oefeningen zijn bedoeld om aan de eigen thema’s van elke deelnemer tegemoet te komen.

Het draagvlak van de groep wordt sterker door het langere proces en dat heeft verdieping van de opstellingen tot gevolg.

lees verder over de voorbereiding….

of kijk in de Agenda voor data, tarieven en locaties van de workshops.