Tarieven en vergoedingen


Vrijgevestigd en onafhankelijk
Ik heb een vrijgevestigde praktijk, en blijf graag vrij om me – persoonlijk en beroepsmatig – op mijn manier te ontwikkelen. Daarom heb ik mij niet aangesloten bij beroepsorganisaties. Met het oog op je privacy is dat ook veel beter. De consequentie is dat zorgverzekeraars niet vergoeden: je betaalt zelf.

Mijn praktijk valt niet onder de wet BIG. Een verwijzing door een huisarts is niet nodig.

Digitaal registreer ik alleen de gegevens die nodig zijn voor de factuur administratie en data van deelname aan sessies / trainingen.

Individuele- / relatie sessies op afspraak
Tarieven Sessieduur
Inkomensafhankelijk uurtarief *

A = 00 tot 25.000

B = 25 tot 40.000

C = 40 tot 60.000

D = 60 tot 90.000

E = boven 90.000

* Als maatstaf neem ik het bruto (gezins)inkomen per jaar, onderverdeeld in categorieen A t/m E.

Als ook het laagste tarief te hoog voor je is,
neem dan contact met mij op.

De sessies worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Een telefoongesprek dat langer dan 15 minuten duurt breng ik in rekening.

Particulieren (incl. btw):

Categorie A: € 55 per uur

Categorie B: € 70 per uur

Categorie C: € 85 per uur

Categorie D: €110 per uur

Categorie E: €135 per uur

ZZP’ers:
Als je de factuur beroepsmatig kunt opvoeren wordt de btw erbij opgeteld

Bedrijven & instellingen:
€ 195,00 per uur excl. btw
Individuele sessie:     90 min.

Relatie sessie:          120 min.

Sessie + opstelling:   120 min.

Videobellen:               60 min.


 

Afzeggen
Een afgesproken individuele sessie dient 48 uur van te voren te worden afgemeld.
Meld je je later af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Voor de groepsessies gelden andere richtlijnen; zie de Algemene Voorwaarden.

 

Informatie voor zelfstandigen/ondernemers


(Studie)kosten
Maak je gebruik van sessies voor je beroepsontwikkeling? Vraag dan om een factuur met als beschrijving Supervisie resp. Coaching. Je kunt vervolgens de factuur opvoeren onder de aftrekpost Studiekosten bij je belastingaangifte. Deze informatie is geen garantie voor aftrek van belasting. Je kunt zelf concrete informatie inwinnen bij de Belastingdienst en bepalen of de sessies in aanmerking komen voor aftrek.

Je werkt als zelfstandige/ondernemer en maakt gebruik van de sessies voor je  persoonlijke ontwikkeling.
Je kunt de factuur opvoeren in je administratie als kosten en bij de winstaangifte in mindering brengen van je omzet. Dit zorgt voor een belastingvoordeel.

Geef voorafgaand aan de eerste sessie even door dat je de factuur op naam van je onderneming wilt hebben. Als je de factuur beroepsmatig opvoert, tel ik wel de BTW erbij óp.

Informatie voor particulieren


Studiekosten
Training en coaching kunnen aftrekbaar zijn als studiekosten. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deels de kosten als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen.

Vergoeding door werkgever of uitkeringsinstantie
Steeds meer werkgevers vergoeden persoonlijke ontwikkeltrajecten voor werknemers in het kader van werkvreugde en preventie of beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.  Lichamelijke en geestelijke klachten, onzekerheid over je zelf, je waarde en betekenis  belemmeren je in dagelijks leven en in de uitvoering van je werk. De sessies  ondersteunen je persoonlijke én professionele ontwikkeling en hebben een gunstige weerslag op de uitvoering van je beroep. Werkgevers hebben vaak hun eigen mogelijkheden en richtlijnen om dit te ondersteunen m.b.v. tijd en geld. Schroom niet om met je werkgever je wens te bespreken om deze sessies te volgen.

Ook zijn er werkgevers die per jaar een specifiek opleidingsbudget of ontwikkelbudget voor werknemers beschikbaar hebben, welke je in overleg kunt besteden aan deze vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Werknemers die in het onderwijs werken kunnen in sommige gevallen een beroep doen op het Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding en ontwikkeling van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

Bij burn-out-situaties en reïntegratie kan een werkgever sessies vergoeden. Ook je werkgever is tenslotte gebaat bij je vitaliteit en herstel. Hierdoor staan veel werkgevers positief tegenover (gedeeltelijke) vergoeding van de sessies.

Geef voorafgaand aan de eerste sessie even door dat je de factuur indient bij je werkgever of dat de factuur verzonden dient te worden aan je werkgever. In dat geval is mijn bedrijfs-tarief van toepassing en tel ik de BTW erbij óp.


Voor mensen met een klein budget is een passend tarief bespreekbaar.