Begeleiding

Individuele begeleiding
Je maakt van geboorte tot op hoge leeftijd diverse stadia van persoonlijke ontwikkeling door. Ook als je lichaam veroudert en aftakelt, houdt deze ontwikkeling niet op.
Je geestelijke ontwikkeling zet zich, normaliter, voort.
Elk stadium vormt de basis voor het volgende stadium. Geen enkele stap is overbodig.

Bij iedereen gaat er in één of meerdere stadia wel iets mis.
Je groeit door, maar die vroegere ontwikkelingsstoornis hindert en vervormt je groei. Dit heeft effect op je hele systeem. Op je lichaam, geest, gevoelens, neurologische paden, zenuwstelsel….

Het heeft gevolgen voor de manier waarop je je leven kunt leiden en op de manier waarop je in relaties en werk funktioneert.
Daarom is het bijna altijd nodig om a.h.w. terug te keren naar ‘jongere’ plekken in je leven, om daar ‘achterstallig onderhoud en reparaties’ uit te voeren. Daarbij is het van belang om ook de invloed van het familiesysteem te onderzoeken. Dit vormt een diepe en vaak belastende imprint; als een mal waarin je beklemd kunt zitten. Bewustwording helpt om je te bevrijden uit patronen.

Je ontwikkeling kun je vergelijken met een bouwwerk:

  • je familiegeschiedenis is de grond waarop je bouwt.
  • het gezin van herkomst vormt het fundament.
  • elk ontwikkelingsstadium is een nieuwe etage daarbovenop.

Hoe verder je je ontwikkelt, hoe groter het belang van solide voorgaande lagen.
Zelfonderzoek, bewustzijnstraining, familie-opstellingen helpen je om je basis opnieuw op te bouwen, waarmee je verdere ontwikkeling op een integrale manier mogelijk maakt.


‘Some people see scars, and it is wounding they remember. To me they are proof of the fact that there is healing.’ ― Linda Hogan

Relatie begeleiding
Met je levenspartner streef je ernaar dat je elkaars geliefden zult blijven.

Je hoopt dat wederzijdse gevoelens inniger zullen worden naarmate je elkaar langer en beter kent.
Dat is, jammer genoeg, lang niet altijd het geval.
Wanneer je samen een gezin hebt ben je vaak druk bezig met het ouderschap en het huishouden en je vergeet het partnerschap te voeden.
Of je nu wel of niet een gezin hebt: het gebeurt vaak dat men elkaar kwijt dreigt te raken, zich van elkaar áf wendt, de relatie een sleur wordt of juist ontaardt in ruzies en onveiligheid.

Elke autobezitter is gewend om brandstof en olie toe te voegen en regelmatig te investeren in grote en kleine opknapbeurten en reparaties.
Partnerschappen gedijen ook het beste bij dergelijke zorg, des te meer als er verwijdering optreedt.

Verwijdering is vaak het gevolg van vroegere overleef-patronen die tussen jullie in komen.
Waar ze vroeger, toen je jong en kwetsbaar was, dienden als bescherming, maken ze je nu, in zekere mate, onbereikbaar voor elkaar.

Waar kwetsbaarheid naar de achtergrond verdwijnt, kun je nog steeds goede vrienden/huisgenoten zijn.
Maar de magie en verwondering verdwijnt en sex droogt op of wordt ongeïnspireerd. Je eigen kwetsbaarheid en kostbaarheid hervinden en leren in verbinding te brengen is een teder proces.

Een langdurige relatie vormt een goede omstandigheid om dat met elkaar te oefenen.
Het ‘ontmantelen’ van de afweer kan aanvoelen als een risico dat je, vanuit kwetsing en teleurstelling, besloot om nooit meer te nemen.
Daarom is het zinnig om begeleiding te vragen bij die stappen naar verbinding.