Begeleiding bij levensvragen

Bussum

In ieders leven zit lijden. In onze vroegste jeugd zijn we -onvermijdelijk- wel eens verlaten, waren onze ouders niet goed op ons afgestemd of werden onze behoeften niet ontmoet. Overlevingsstrategieën helpen door af te splitsen wat te pijnlijk was om te voelen, of te groot om je toe te verhouden.

Als er zich in je volwassen leven moeilijkheden of crises voordoen, kunnen die de herinneringen, die opgeslagen liggen in de afgescheiden delen, oproepen. De moeilijkheden zélf vormen meestal niet het enige probleem; onderliggend zit je reactie op de oude wonden. Het is lastig om die pijn alsnog onder ogen te zien: instinctief vallen we terug op de ‘vertrouwde’ afweer.

Als je de afgescheiden delen leert toelaten, maken ze je weer compleet. De fragmenten kunnen een spannend mozaïek vormen, inclusief breuklijnen en littekens. Omdat je geen delen van je ervaring meer hoeft weg te filteren beleef je het leven voller, kleurrijker.

Als je dit proces aan wilt gaan, kunnen moeilijkheden en crises je openbreken, zodat het licht weer naar binnen kan.
Ik wil je graag coachen op dit pad. Daarvoor heb ik niet alleen de juiste opleidingen gekregen, ik heb zelf het pad ook gelopen.

lees verder…

Familie-opstellingen

Hilversum

Ieder mens is door de bloedband gebonden aan het familiesysteem van herkomst. Deze band is van diepgaande invloed, ook al ervaar je dat niet bewust.
In elke familiegeschiedenis zijn er mensen geweest die tijdens hun leven getroffen zijn door omstandigheden en lotgevallen die té moeilijk waren om te verwerken.
Het onverwerkte zal, vanuit het familie-onbewuste, opduiken in de levens van mensen in latere generaties.
Dit heet ‘verstrikking’: iemand is belast met een onbegrijpelijke taak, een zwaar lot, een ziekte of eigenschap die eigenlijk hoort bij een voorouder.
Familie-opstellingen brengen dergelijke verstrikkingen aan het licht en helpen bij het integreren van het familie-onbewuste.

lees verder…

De Verdieping

Hilversum

Deze beroepstraining is opgezet voor professionals die al geleerd hebben met opstellingen te werken en gehoor geven aan hun verlangen naar een doorlopend traject om kennis en ervaring actueel te houden.
Het gezelschap bestaat uit toegewijde zoekers naar waarheid met een fascinatie voor systemisch werken. Het eigen pad vormt immers de basis voor het werk als begeleider van anderen.

lees verder…

Leergang Systemisch Werk

Hilversum

Ieder mens draagt in zich de blauwdruk van de familie van herkomst. Dit vormt een onontkoombare invloed op het functioneren in latere systemen, in persoonlijke en professionele relaties.

Elk systeem heeft een eigen krachtenveld, wat in zich de hele geschiedenis, incl. al het niet-geïntegreerde, draagt. Mensen zijn daar gevoelig voor en reageren, mede beïnvloed door de blauwdruk uit de eigen herkomst, op die onderliggende dynamiek.
Er kan dan een ‘verstrikking’ ontstaan, een niet-herkende loyaliteit met de eigen herkomst, gemengd met een loyaliteit aan het huidige systeem, terwijl dat nu disfunctioneel is.

Het is belangrijk om mensen, en ook systemen, te begrijpen binnen die omvattende, gelaagde context.
De methode van het opstellen leent zich, naast het familie-opstellen, uitstekend om in korte tijd helder inzicht te bieden in de complexe dynamiek van andere systemen.


Op het einde van deze leergang kun je in je eigen werk, zonder daarbij representanten nodig te hebben, opstellingen doen.
Je werk wordt spannender, effectiever en diepgaander.

lees verder…