Voice Dialogue

Masterclass Voice Dialogue

Studenten worden vaak verliefd op Voice Dialogue, net als ik toen ik er – inmiddels meer dan dertig jaar geleden – kennis mee maakte. Regelmatig bereikt me dan ook het verzoek om hierin een training te geven.

De theorie
Ieder mens heeft een spectrum van mogelijkheden: talenten, vaardigheden, overleefmechanismen en drijfveren waarmee we ons leven vormgeven. Die kanten van ons waarvan we denken: ‘dit ben ik’. Daaráchter, veelal verborgen en onbekend, bevinden zich primitieve instincten, primaire behoeftes, het jongste, meest tere en kwetsbare, alsook die eigenschappen waarvan we geleerd hebben dat die ‘echt niet kúnnen’. Ook ‘hogere’ spirituele waarden,  essentiële kwaliteiten, oeroude wijsheid maken deel uit van ieders toerusting.

De methode
Elk deel heeft een stem die gehoord wil worden, die je leven verrijkt wanneer je ernaar luistert.
In Voice Dialogue zijn deze deelpersonen toegankelijk en bereid, vaak verheugd, om hun levensverhaal uit de doeken te doen, hun woede of wijsheid te uiten, hun kracht en kwetsbaarheid met je te delen om zo gekend te worden.
Achter de coulissen van de ‘ik-die-je-denkt-te-zijn’ tref je een bont gezelschap aan van woestelingen, schuchteren, tere jonge kinderen en onverschrokken overlevers, ongelovigen en verleidelijken, gemenerikken, artistiekelingen, weerbarstigen en behagers, vloekenden en heiligen… je leert ze allemaal te omarmen en ze hun juiste plaats te laten innemen. Daarmee worden ze deel van een bewuster, kleurrijker en meer omvattend Ik.

Ik ben getraind door de grondleggers van Voice Dialogue: Hal en Sidra Stone. Door hen te zien werken, kon ik afstemmen op de methodiek zoals zij die toepassen. Daarnaast leerde ik veel door hoe zij zijn gevormd in datzelfde diepgaande zelfonderzoek waaruit hun werkwijze voortkomt. Hen persoonlijk mee te maken én als echtpaar met elkaar te zien omgaan, maakt dat Hal en Sidra voor mij voorbeelden zijn van persoonlijke en professionele integriteit:
‘practise what you preach’.


Als werkvorm gebruik ik Voice Dialogue in individuele – en in partnercoaching. Het bewijst zich steeds weer als een verhelderend, humoristisch, diepgaand en veelzijdig gereedschap binnen mijn instrumentarium.
Steeds wanneer ik elementen uit Voice Dialogue gebruik binnen mijn werk, zie ik hoe het onverminderd bruikbaar is en glans geeft aan het begeleiden van mensen. Geen wonder dat ook mijn studenten opgetogen zijn over een zo direct menselijke contactvorm.

Het werken met opstellingen is een prachtig veelzijdig instrument waar ik meteen voor víel toen ik ermee in aanraking kwam. Het is de afgelopen twintig jaar een speerpunt in mijn werk geworden.
Beide visies en methodes blijken eindeloos veelzijdig en in allerlei combinaties toepasbaar.

In deze Masterclass leer je Voice Dialogue beoefenen als een op zichzelf staande werkvorm. Daarnaast leer je ermee te werken in combinatie met opstellingen.

Voice Dialogue + Opstellingen: een unieke combinatie
Er is een verband tussen de aanleg en aanwezigheid van de verschillende subpersonen en de familie van herkomst. De combinatie met het systemische begripkader, en de mogelijkheid om opstellingen te maken van en met subpersonen, is uniek.


De eerste paar dagen zijn bedoeld om Voice Dialogue te leren kennen en toepassen. Daarna combineren we deze methode met systemisch werk – want ook subpersonen kun je opstellen in het wetende veld.

Heel spannend, verrassend en verhelderend!

Programma
DAG 1 & 2:

Op dag 1 en 2 ligt de nadruk op het onderkennen en onderzoeken van je primaire en ontkende subpersonen, en hoe je met hen in contact kunt komen. Je leert de methode van Voice Dialogue ondergaan en toepassen.

DAG 3, 4 & 5:
Nu je met diverse subpersonen hebt kennisgemaakt en de methode hebt verkend, gaan we de mogelijkheden van Voice Dialogue verdiepen. Niet in de laatste plaats door de kruisbestuiving van Voice Dialogue met opstellingen te ervaren en toe te passen.

Data en tarieven vind je in de agenda. Meld je snel aan!

Desgewenst kunnen na afloop vervolgdagen rond specifieke thema’s worden aangeboden.


Tussentijds
Tussen de trainingsdagen in oefen je met elkaar in het toepassen van deze methode en de mogelijkheid van opstellingen daarmee.
Houd ook rekening met wat leestijd. Boeken die ik aanraad over dit onderwerp kun je vinden in de literatuurlijst onder ‘Voice Dialogue’.

The Guest House
This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
a momentary awareness comes
as an unexpected visitor.
Welcome and entertain them all!!

Even if they’re a crowd of sorrows
who violently sweep your house
empty of its furniture.
Still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.
Meet them at the door laughing
and invite them in.
Be grateful for whoever comes
because each guest has been sent
as a guide from beyond.

-Jalaluddin Rumi-