Verdieping

Mogelijkheden voor bijscholing

Op het eerste gezicht gaat het bij opstellingen om de constellaties zelf.
Het zijn krachtig gebundelde ervaringsgebieden, die iets kenbaar maken dat voorheen een vermoeden was: voelbaar maar ongrijpbaar.
De opstellingen zijn een manier van bewust-worden; een herinneren van wat je Ziel al voelend weet.

Bij herhaalde blootstelling aan deze methodiek verfijn je je gevoeligheid voor dat onderliggende wetende veld. Dan gaat het niet langer primair om de opstellingen.
Die werkwijze vormt een middel.
Het geeft toegang tot een inpirerende bron waaruit je kunt putten om het leven in zijn fascinerende gelaagdheid en omvattende dynamiek te ervaren.

Hieronder lees je 3 mogelijkheden om je bloot te stellen aan het wetende veld; kansen om je ‘Fingerspitzengefühl’ te verfijnen, methodiek te vergaren en te verhelderen, zodat je vandaaruit je leven en werken kunt voeden.

De Verdieping
Als mogelijkheid om toenemend af te stemmen op innerlijke wijsheid, bied ik ‘De Verdieping’ aan: een doorgaande groep* die samenkomt op 5 zaterdagen, verspreid over het jaar.

Deze trainingsgroep bestaat uit mensen die persoonlijke ontwikkeling en inspiratie verlangen gebed in een veilige groep van toegewijde ‘zoekers naar waarheid’; mensen die hun reikwijdte van begrip willen verruimen.

Tijdens deze dagen kun je -onder andere via opstellingen-, ervaringen en inzichten opdoen, je vermogen tot afstemming verfijnen, je wijsheid en, desgewenst je vakkennis aanvullen, beproeven, tegen het licht houden.

 • er is veel ruimte om in te gaan op vragen uit de groep; je eigen materiaal is zeer welkom
 • er worden nieuwe werkvormen aangeboden en be-oefend
 • er zal, naast opstellingen, ‘aanpalende’ methodiek worden aangeboden
 • er is ruimte voor supervisie
 • er zijn intervisie-en oefengroepjes waarbij je je kunt aansluiten

Het leren en verdiepen is ervaringsgericht:
Daardoor kan deze groep goed werken als bedding voor persoonlijke verdieping, wat de basis vormt voor professionele authenticiteit.

De inhoud van de dagen bereid ik voor, vaak gebaseerd op een vraag of thema voortkomend uit de groep. Er is ruimte om te werken met persoonlijke en professionele inbreng en met vragen die tijdens de trainingsdag aan het licht komen.

De ervaring van de afgelopen 7 jaren leert dat deze hoog-opgeleide, nieuws-en leergierige deelnemers scherpe vragen stellen,
diep kunnen kijken en willen uitzoeken, andere dingen opmerken dan ik, eigen professionele invalshoeken kennen die men deelt, kortom:
die door hun expertise en ervaring bijdragen aan de colectieve intelligentie, de volheid van deze dagen.

* De verdieping is een doorgaande groep: je schrijft je in en blijft deel hebben aan de training totdat je je weer uitschrijft.
Mensen kunnen uitstromen aan het eind en instromen aan het begin van elk kalenderjaar.
De groepsgrootte is tussen de 10 en 18 deelnemers.

Over deelname wordt besloten na een (telefonisch)intakegesprek.

Op herhaling:
Je doet nogmaals mee aan de Leergang Systemisch Werk.
Uit onderzoek blijkt nl. dat men van onderricht maar ongeveer 15 % opslaat.
Bovendien is de leergang verder uitgebouwd en verfijnd.
Als senior-student (recidivist;) betaal je de helft van de trainingskosten.
zie voor data, tarieven en locatie……

Vlieguren maken:
Regelmatig krijg ik van afgestudeerden van mijn leergang, of van beroepstrainingen van collega’s, het verzoek om mee te mogen doen aan een workshop familie-opstellingen:

 • bij wijze van stageplek,
 • om ‘vlieguren’ te maken,
 • gevoeligheid te verfijnen,
 • om in dat bijzondere veld te zijn,
 • om professioneel mee te kijken,
 • je kennis en inzicht te vergroten en te verfijnen

Mogelijkheden om als professioneel-belangstellende mee te doen:

 • je neemt deel aan (een van) de workshopdagen familie-opstellingen die ik regelmatig aanbied.
 • je bent toeschouwer en je kunt beschikbaar zijn als representant, maar je brengt geen eigen vraag in.


Op het einde van elke workshopdag nemen we tijd om het gedane werk op meta-niveau te bespreken en vragen te beantwoorden.

Je betaalt een onkostenvergoeding.

zie voor data, tarieven en locatie……


Ik hoop je met dit aanbod te inspireren en zal je graag verwelkomen.

 

Feedbackslides van eerdere deelnemers
(houd je muis boven de tekst om de slides te pauzeren):

Als ‘Vliegenier’ vlieguren maken bij de workshops

“Heb ik ervaren als heel waardevol: – ik kon de voeding van het veld weer voelen.
– het aanwezig zijn van ervaren cursisten lijkt een bedding te vormen om zeer diepgaande vragen en kwetsbare thema’s op te durven stellen, ook voor deelnemers die voor een eerste keer bij familie-opstellingen aanwezig zijn.
– op methodisch vlak is het erg verrijkend omdat ik, zodra ik toeschouwer ben, meedenk over de te maken keuzes als begeleider. Na afloop geeft Elly de gelegenheid aan vliegeniers om dit na te bespreken. Deze nabeschouwing vind ik een grote meerwaarde hebben die mij aanscherpt.”

M.S., coach en trainer in het MBO

Hoe heb je de verdieping ervaren?

“Het zijn 4 dagen per jaar waarin je jezelf weer opnieuw kunt verbinden met de mooie energie van systemisch werken. Er is ruimte voor eigen inbreng en ik neem altijd wel weer een paar nieuwe oefeningen mee. Het is verrijkend om dat met ervaren mensen te kunnen doen.”

–A.o.t.H, klassiek homeopaat

Vlieguren maken tijdens een 2-daagse workshop.

“Is een unieke ervaring. Alleen al twee dagen opstellingen onder de bezielende leiding van Elly is een bijzondere ervaring waarin al heel veel aangeraakt wordt bij jezelf door representant te zijn. Door de nabespreking kun je ook nog even meekijken op het niveau van de “techniek” en met elkaar bespreken wat nog meer mogelijk geweest zou zijn. Hierdoor merkte ik dat ik mijn eigen richting steeds helderder krijg.”

–A.o.t.H, klassiek homeopaat

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“Nieuwe werkvormen die ik ook in mijn werk zo nu en dan kan toepassen, en het opfrissen en verdiepen van aspecten van systemisch werken.”

–W.v.O., coach-trainer

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“De variaties van de aangeboden thema’s, de verschillende manieren van werken en het oefenen in de subgroepjes op die dag vond ik elke keer weer erg interessant en fijn.


Elke dag was ik weer benieuwd waarmee je kwam.”

– S. M., Pedagoge/ GZ-psycholoog

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“Ik vind het stimulerend om met werk op dit diepe niveau bezig te zijn, in die zin zijn de verdiepingsdagen inspirerend.
Praten over en werken met ziel en geest vind ik boeiend. Het is nog een drempel en een zoektocht hoe ik dat integreer in mijn werk.”

– Janny ter Meer, integraal image consultant en procesbegeleider

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“De diversiteit aan manieren van opstellen, de verschillende meditaties en andere technieken die aan bod komen vormen een mooi palet aan handzame technieken die kunnen worden toegepast in de praktijk.”

–anoniem, psycholoog

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“De thema’s en de onderliggende orde zichtbaar maken. De juiste vragen stellen, focussen en finetunen naar de essentie. Waarnemen en schouwen, laten opkomen van de onderliggende orde. Afstemming op intuitief gewaarzijn.
Aanscherping van het onderscheidingsvermogen door het bespreken van de meerdere lagen in een opstelling. Verbanden en samenhang met universele thema’s en ontwikkelingen.
Ik zou me willen gaan toeleggen op constellaties binnen verlies en rouw.”

–anoniem

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“Je maakt een duidelijk onderscheid tussen de drie niveaus van bewustzijn : A. de psyche/ego, B. de zielslaag en C. de zijns/existentiële laag. Doordat je de transpersoonlijke niveaus helder bespreekt en bespreekbaar maakt lukt het me om dieper af te dalen in mijn vragen: Wat wil ik eigenlijk? Waar en hoe wil ik ont-wikkelen? Ik leer steeds meer verbinding te zien van ‘het geheel wat wij zijn’…
Het doet me goed om 4 x per jaar een beautiful day mee te maken, in veiligheid en ontspanning aan deze persoonlijke / existentiële thema’s te werken zonder dat het soft wordt.”

–Yohan van der Kooij, coach-trainer

Wat heeft De Verdieping je persoonlijk én beroepsmatig gebracht?

“Voor mij is het een manier tot persoonlijke groei, inzichten en voeding. Ik ervaar de groep als heel betrokken, krachtig en betrouwbaar. Merk wel dat ik behoefte heb aan een vaste kern ook gezien al het vertrouwde wat gedeeld wordt.

Iedere keer word ik gevoed, kan weken nadien terugdenken aan wat er gebeurde, of kunnen verdere inzichten zich ontvouwen. Ik word er persoonlijk door geraakt, voel me van binnen heel krachtig en gelukkig als ik na een dag weer naar huis ga.”

–Doortje Cuijpers, GZ-psycholoog