Leergang

Leergang Systemisch Werk voor professionals

Het probleem
Je werkt met mensen en je wilt met hen iets bereiken: samenwerking, verbetering van functioneren, genezing, scholing. Maar hoe goed je ook bent gekwalificeerd en hoezeer de ander ook wil meewerken: toch zet de gewenste verandering of verbetering vaak niet in.

Waardoor komt dat?
Er lijkt een onderliggende dynamiek te spelen waar je de vinger niet achter krijgt. Vaak is dat inderdaad het geval.

Er kan sprake zijn van een ‘verstrikking’ met een eerder bestaand familie- of organisatiesysteem: een onbewuste loyaliteit die nu disfunctioneel is.

Er is een manier om zicht te krijgen op dergelijke onderstromen: door het systeem in kwestie op te stellen.
Dit gebeurt doorgaans in een groep, waarbij representanten sleutelposities van het systeem in kwestie innemen. Het blijkt dat deze representanten al snel voeling krijgen met het onderliggende veld van het systeem en kunnen uitdrukken wat er in hun positie speelt.

Het is mogelijk om dit systemische onderzoek in de beslotenheid van de eigen werkkamer te faciliteren. Je werkt dan 1-op-1 met de cliënt of vraag- steller, om inzicht en helderheid in het onderliggende systeem te krijgen.
In de ‘leergang systemisch werken’ leer je de methodiek kennen.
In de training zijn je persoonlijke vragen en vragen over je eigen coachees leidend, zodat het systemische werk van binnenuit kan worden geleerd en doorvoeld.

Visie en methode worden transparant doordat er aan de hand van persoonlijke en supervisievragen opstellingen gemaakt worden. Die opstellingen analyseren we:

  • wat wordt er zichtbaar?
  • welke thema’s zijn er?
  • wat kun je hieruit aflezen?
  • wat is behulpzaam voor de vraagsteller en het systeem als geheel?
  • welke interventies zijn er mogelijk?

Begripkader
Hier vind je een artikel over het begripkader: Bewustzijn en het slimme onbewuste.

Opbouw van de trainingsdagen

  • introductie over het thema van die dag.
  • oefeningen in zelfonderzoek om na te gaan hoe jij je tot dat onderwerp verhoudt.
  • een demonstratie met een systemische werkvorm.
  • een theoretische en praktische toelichting over deze systemische methode en de toepasbaarheid in je eigen werk.
  • oefeningen in groepjes.

Inhoud van de leergang
Persoonlijke- en supervisievragen van de deelnemers dienen als werkmateriaal. Aan de hand daarvan wordt de theorie toegelicht en de opstellingen- methode transparant gemaakt.
De (familie-)opstellingen zullen veelal worden gedaan met representanten.
Regelmatig zal een vraag worden begeleid om te demonstreren hoe je 1-op-1 systemisch kunt werken.

Er zijn 2-tallen of groepjes waarbij je eigen thema’s toelicht en tegelijkertijd een werkvorm oefent.
Zo doe je ook je eigen ‘archeologische’ onderzoek. Het persoonlijke ervaren is de beste manier om inzicht te ontwikkelen in systemische invloeden.
Dit vraagt van jou als deelnemer dat je bereid bent om je persoonlijke- en beroeps gerelateerde vragen voor het voetlicht te brengen.

Huiswerk
Houd er rekening mee dat er, tussen de trainingsdagen in, steeds een dagdeel wordt afgesproken om in groepjes te oefenen. Reserveer ook wat tijd voor literatuurstudie.

Betaling
Na aanmelding ontvang je details over betaling.
klik hier voor data, tarieven en locatie…..

Ter voorbereiding
Als je weinig ervaring hebt met familie-opstellingen, raad ik je sterk aan een middag- en/of 1 daagse workshop te volgen. Daardoor ben je beter voorbereid op de leergang.

Bovendien geeft het je de gelegenheid om kennis te maken met mij als trainer en met mijn werkwijze.
Daarnaast is er natuurlijk tijd om vragen te stellen, zodat je informatie en gevoelservaring hebt op basis waarvan je kunt beslissen of je wilt deelnemen aan dit diepgaande, leerzame en inspirerende traject.

Toelating
Na een telefonisch intake-gesprek met mij (Elly): 035-6921510.
Een professionele achtergrond en enige ervaring met systemisch werk is voorwaarde.
Er zijn 1 of 2 plaatsen beschikbaar voor mensen die voor hun eigen verdieping willen meedoen, dit na overleg.

Aanmelding
Stuur mij een bericht met je persoonlijke en professionele gegevens en een korte motivatie.

Ná de leergang krijg je desgewenst toegang tot de inspiratiegroep ‘De Verdieping‘:
een doorgaande groep die 5 keer per jaar een dag samenkomt onder mijn begeleiding.

Feedbackslides van eerdere deelnemers
(houd je muis boven de tekst om de slides te pauzeren):

Om wat voor reden heb je de leergang herhaald?

“Het 1e jaar was een jaar waarin ik vooral verwonderd was over de werkwijze van Elly. Ik beleefde de opstellingen, als toeschouwer of als representant, intens mee. In het 2e jaar zorgde de herhaling voor een verdieping op persoonlijk, theoretisch en methodisch vlak. Op methodisch vlak kon ik, als ik wilde, als toeschouwer de afstand bewaren om ‘mee te denken’ over te maken keuzes bij het begeleiden van de opstellingen. “Wat zou ik nu doen als begeleider?”. Ik kon dat dan daarna vergelijken met de keuzes die Elly maakte. Dit is erg waardevol geweest: het heeft het vertrouwen in mezelf als begeleider vergroot, en mijn professionaliteit verhoogd.”

–M.S., coach en trainer in het MBO

Wat heeft de leergang jou gebracht?

“De leergang was voor mij een grote verrijking voor mezelf. De oefeningen gaven me veel inzicht en heel veel ben ik gaan gebruiken in mijn werk. Het werken met opstellingen met behulp van sjablonen of anderszins geeft snel een verheldering en verdieping op een niveau waar je met woorden niet altijd bij komt. Doordat de inzichten ervaren/gevoeld worden in het lichaam.
Door hier een jaar regelmatig mee bezig te zijn geweest kan ik veel makkelijker beschikken over dit mooie gereedschap. En het was een mooi en ook leuk groei jaar.”

–A.o.t.H, homeopaat therapeut

Wat heeft de leergang jou gebracht?

“Door de Leergang komen er barsten in mijn opgebouwde cocon. Dat geeft nieuwe wegen in kennis over mezelf, in beleving van mijn emoties, in een liefdevollere houding naar mezelf en mijn omgeving en ook in het mijn eigen weg gaan. Het leven wordt er niet zozeer makkelijker van maar wel lichter. In de methode kan een persoonlijk lot deels worden gezien als een lot van iemand anders in de familie. Die verstrikking loslaten is een proces. Het leven toelaten met een tanende verstrikking ervaar ik als nieuw en verruimend. Er wordt respect opgebracht voor het lot dat iemand draagt of de verstrikking. Anders dan het beeld van de maatschappij, waar oordelen groot kunnen zijn. Familie-opstellingen kunnen bijdragen aan zelfwaardering en maatschappelijke taboes doorbreken.”

–B, fotografe

Wat bracht de leergang je persoonlijk en beroepsmatig?

“In mijn werk pas ik het soms toe als ik collega´s indivividueel coach, bij een student heb ik er individueel mee gewerkt.
– Ik vorm samen met 2 andere deelnemers aan de leergang een oefengroepje wat 1 keer per maand bij elkaar komt om te uit te wisselen en te oefenen. Dat vind ik verrijkend.”

–C.P., docent/coach

Wat vond je van de leergang?

“Om in een veilige sfeer, met andere mensen die net zo geinteresseerd waren als ik, allerlei vormen van het systemisch werk te mogen leren kennen was een enorme verrijking. Zowel voor mezelf persoonlijk als voor mijn werk. De werkvormen die we aangeboden kregen kon ik vaak de week erop al toepassen in mijn eigen werk. In het veld staan en de energie daarvan voelen was voor mij persoonlijk heel voedend. Elly’s begeleiding ervoer ik als heel deskundig, warm, fijngevoelig en inspirerend.”

–M.S., coach en trainer in het MBO

Wat vond je goed aan de leergang?

“De variaties van de aangeboden thema’s, de verschillende manieren van werken en het oefenen in de subgroepjes op die dag vond ik elke keer weer erg interessant en fijn.
– Elke dag was ik weer benieuwd waarmee je kwam.”

–S. M., Pedagoge/ GZ-psycholoog

Wat vond je goed aan de leergang?

“- Hoogtepunten: ‘normale opstellingen’, Voice Dialogue, de oefening waar we in groepjes met sjablonen werkten, en jij simultaan langs kwam, was een topper.
– De diepgang, de mix van persoonlijke groei en het leren begeleiden van familieopstellingen, de gevarieerdheid van het programma.
– Een van de eerste oefeningen (ouders achter je visualiseren) en de laatste (jezelf tonen aan je voorgeslacht en buigen) vond ik ook erg goed.”

–K.K., psychotherapeut, supervisor, coach

Wat vond je goed aan de leergang?

“Veel geleerd, m.n. van de rust waarmee je het doet en de manier waarop je illustreert met persoonlijk en concrete verhalen
– Raakvlakken met de Ridhwanschool.
– Voor mijzelf vond ik het erg prettig om ook dit als gemeenschappelijk referentiekader te hebben.
– Nieuwe oefeningen in systemisch werk geleerd en geoefend en nieuwe combinaties van systemisch werk en andere methodieken (zoals Voice Dialogue).”

–LtB, coach en trainer

Wat vond je goed aan de leergang?

“De informatie die Elly ons gaf over het systemisch gedachtengoed.
– De oefeningen die zeer divers en leerzaam waren. Samen oefenen. Goede huiswerkopdrachten.
– De mogelijkheid een opstelling te doen gerelateerd aan het thema van die dag.
– Het representeren voor anderen”

— L.W.

Wat vond je van Elly’s begeleiding bij de leergang?

“De begeleiding van Elly was prima! Warm, delend van haar kennis naar anderen, professioneel. Menselijk. Van een speciale wijsheid.
– Mooi vond ik steeds zoals Elly zich afstemt. Eerst in stilte naar binnen gaan en dan het verhaal vertellend. Een bijzondere persoonlijkheid. Ik ben heel blij dat ik haar ‘lessen’ heb mogen ervaren en Elly heb mogen ontmoeten.
Wat kan ik anders zeggen dan dat zij een plekje in mijn hart heeft gekregen. Maf he.”

–YiR, Cranio Sacraal therapeut