Familie-opstellingen

Middag workshops & 1-daagse workshops familie-opstellingen

De invloed van het familiesysteem
Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid – of de familieleden dat ervaren of niet.
Deze ‘familieziel’ zoekt naar evenwicht, en verdraagt geen buitensluiting of ontkenning van personen en gebeurtenissen die bij dat systeem horen. Kinderen identificeren zich met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze verstrikkingen kunnen, zolang ze onbewust blijven, van generatie op generatie overgaan.


We hebben allemaal een omvattend innerlijk weten van de familie van herkomst, inclusief wat er in vorige generaties is gebeurd. Dit beïnvloedt in sterke mate het verloop van ons leven.
In de workshops maken we familie-opstellingen naar dat innerlijke beeld. Daarbij maken we gebruik van de andere deelnemers, die familie-leden representeren. Verbluffend is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ondergaan als de oorspronkelijke personen. Dit geeft onmiddelijk een helder beeld van de disbalans in het familiesysteem, en laat zien waar de verstrikking vandaan komt.


Door de posities van de representanten te veranderen, proberen we de juiste ordening te vinden. Door ‘oplossende uitspraken’ kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan met meer ruimte voor respekt en liefde. De familie kan zo een bron van kracht zijn.

Gaudi6

Tijdens een workshopdag maken we 4 of 5 opstellingen. De groep bestaat uit 14 tot 18 deelnemers, dus niet iedereen maakt een eigen opstelling. Toch blijkt dat het op alle aanwezigen indruk maakt.

Je krijgt inzicht in en voeling met de verborgen kracht van familiesystemen. Dat verheldert je eigen situatie en draagt bij aan herstel van jouw plaats in je familiesysteem.
Een middag workshop begint met uitgebreide informatie over de visie en uitwerking van de methode van familie-opstellingen. Je krijgt een schets van het begripkader, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, die het voelbaar maken.
In het tweede deel van de middag maak je een familie-opstelling mee, aan de hand van een vraag van een van de aanwezigen. Op die manier beleef je hoe een opstelling tot stand komt:
Een van de deelnemers stelt een vraag. Die vraag wordt eventueel aangescherpt. Dan kiest de vraagsteller representanten, en kent hen intuïtief een plaats in de ruimte toe. Zo ontstaat een opstelling volgens het innerlijke beeld van de vraagsteller.

De opstelling ontvouwt zich vervolgens op wonderbaarlijke wijze. Wat de representanten ervaren, informeert de vraagsteller van binnenuit over wat er speelt in diens familiesysteem.
Ben jij de vraagsteller dan maken we zo voor jou een opstelling. Breng je geen vraag in, dan ben je toeschouwer, of je doet mee als representant. Zo kun je op verschillende manieren een opstelling ervaren. Je krijgt gevoel voor de onderliggende dynamiek, de zogenaamde ‘familieziel’: de drijvende kracht in alle familiesystemen.
De middagenen fascineren en verhelderen. Ze brengen de methode en de achterliggende visie voor je tot leven en vormen een goede voorbereiding op eventuele deelname aan de langere workshops. Ook als je deelname overweegt aan de leergang, dient zo’n middag als kennismaking met de methode, met mij als begeleider, en met mijn werkstijl.
Het verschil tussen de middag- en 1 daagse workshop
Een middag workshop heeft de aard van een goede kennismaking; de methode op zichzelf maakt diepe indruk en er kunnen processen op gang komen die een voorbereiding van een eigen opstelling bevorderen. De systemische snaren worden a.h.w. in trilling gebracht. Daardoor valt dat eigen werk later in goed geprepareerde aarde. Tijdens deze middag worden er maximaal 2 opstellingen begeleid.
Bij een 1 daagse workshop zijn er meer opstellingen mogelijk. Dan bied ik ook wat kleine oefeningen aan: ‘mini-opstellingen’. Die oefeningen zijn bedoeld om aan de eigen thema’s van elke deelnemer tegemoet te komen.

Het draagvlak van de groep wordt sterker door het langere proces en dat heeft verdieping van de opstellingen tot gevolg.

lees verder over de voorbereiding….

of kijk in de Agenda voor data, tarieven en locaties van de workshops.


Feedbackslides van eerdere deelnemers
(houd je muis boven de tekst om de slides te pauzeren):

“Elly gaat heel zorgvuldig om met het wetende veld waarin de opstellingen zich gedurende een dag ontvouwen. De aandacht hiervoor begint al bij binnenkomst. Ze laat het unieke veld dat iedere groep van representanten meebrengt, zijn vorm vinden door kleine systemische opdrachten die ervoor zorgen dat iedere deelnemer uiteindelijk de voor hem of haar meest passende plek inneemt in de cirkel. Als er zo rust en evenwicht is ontstaan, beginnen de eigenlijke opstellingen pas. Deze zorgvuldige opbouw en aandacht voor het welzijn van iedere representant heb ik als heel prettig ervaren.”

–T.V., meditatieleraar

“Als ik achteraf terugkijk was het representant -zijn een intense ervaring;
alsof je afdaalt in je zelf.
Ik vond het ook spannend, in positieve zin.
Het toelaten van je eigen ervaringen, emoties, die net niet helemaal bezit nemen van jezelf, terwijl je er tegelijkertijd met je bewustzijn bij bent, zelf de kraan van het museum-reservoir open zet of ietsje minder openzet, en wel zo dat je eigen emoties je taak: het er zijn als representant voor de ander, vóeden, niet de overhand krijgen…
Om haast tegelijkertijd, simultaan in twee verschillende velden te verkeren: het veld van de ander voor wie je je ”werk” doet en het onderliggende veld van jezelf, dat soms minder, soms meer in heftigheid wordt aangesproken…

De mens steekt wel heel ingenieus in elkaar.”

–Sam I.

“Persoonlijk heb ik meer inzicht gekregen over b.v. mijn plek t.o.v. mijn familieleden.
– Het verlangen ontdekt dat mijn ouders samen achter mij zouden staan zodat ik me vrij voel de wereld in te gaan.
– Dat ik de oudste zus van mijn jongste broer ben en het contact daardoor verbeterd is.
– Dat mijn vader naar mij, de levende dochter keek en mijn moeder naar mijn gestorven zusje.
– Dat ik gebogen heb naar de goede kanten van mijn oudste broer en een kaarsje tussen zijn minder leuke kanten en mezelf heb gezet.
– Over familie-opstellingen vertellen geeft goede gespreksstof en een opening bij de ander..”

–L.W.

“Een verdiepende manier in het kijken naar familieprocessen, maar wellicht meer nog dat gevoel zo zuiver kan zijn wanneer je je ego er niet tussen laat komen.
Dat je echt oprecht kunt voelen hoe het de ander vergaat of is vergaan. Dat heb ik nooit zo intens bij mijzelf kunnen ervaren.

De banden met de ouders zijn verder uitgediept. En de dans met de ziel is voor het eerst meer helder geworden”

–YiR, Cranio Sacraal therapeut

Wat hebben de opstellingen mij persoonlijk gebracht?

“In familieverband merk ik dat er in de diverse relaties wat meer ontspanning is gekomen. Het is nauwelijks te benoemen maar des te meer waarneembaar/voelbaar.

Heel bijzonder. Een grote dankbaarheid kan mij vervullen”

–Anoniem

“Nog dank voor je zorgvuldige en liefdevolle begeleiding. Het weekend heeft mij veel inzicht gegeven in de kracht en diepte van familiebanden. En hoe de echo’s van deze banden nog doorwerken in mijn huidige perspectieven op het leven.

Nu twee weken later kan ik ook voelen dat het m’n bewustzijn heeft verruimd. Misschien wel door me mijn juiste plaats in het geheel te herinneren.

Wat fijn om mee te mogen maken!”

–Anoniem

“De constellatie die ik heb mogen opstellen heeft me veel inzicht en beweging gebracht.

Het ontleden en duiden van de opstelling.

Ook het kijken en luisteren brengt veel inzicht en toont me de samenhang met eigen thema’s en het onthullen en beantwoorden van onderliggende nog niet erkende patronen.”

–deelneemster 2012